søndag 29. november 2009

Gjester i gjesterommet

Min bloggrull heter Andres rom. Av & til kommer jeg over blogger & nettsider jeg gjerne skulle dele med andre fordi de er spesielt gode eller interessante. Men - dersom de ikke faller innenfor min stil, historisk tidsreise innen slekt- & lokalhistorie, vil jeg ikke sette dem på bloggrullen min.

Derfor har jeg opprettet et gjesterom - en egen bloggrull for uventete besøk. Tittelen på mine gadgets er variasjoner over temaene tid & rom. Derfor et eget gjesterom for de som faller utenfor rammen.

Gjester legger vi ikke på samme rom, gjør vi vel? Derfor flytter gjesten ut etter ei uke, når neste er klar til å flytte inn. Av & til vil gjesterommet stå tomt. Har du forslag på gjester jeg bør invitere?

Hittil har jeg hatt besøk av:

Pludrehanne - Hannes lille verden
Kubonden - Kubonden
Eivind Salen - En helt grei blogg
Glamourbibliotekaren - Glamourbibliotekaren
Eva Bratvold - Eva 2.0

lørdag 28. november 2009

Lakuner

Ei lakune, egentlig latinsk lacuna, betyr fordypning eller hull. Bukes ofte som betegnelse på opphold & mangler i kronologiske lister & i serier av protokoller.

Døme på bruk: "På grunn av brannen i 1746 som ødela deler av arkivet er det for årene 1742–1746 ei lakune i materialet".
Fra lokalhistoriewiki.no

Slektsbloggen til Per-Olav spurte i september: Har du lakuner? Ja, jeg har ialle fall hatt en liten pause på vel ei uke. Av forklarlige årsaker som jeg beskriver her.

fredag 20. november 2009

10.000 besøk

Besøk nr 10.000 passerte tirsdag kl 19. Eller tidsreisende som jeg kaller tellerverket. Dette er ikke antall unike IP-adresser, men en indikasjon på hvor mange som omtrent har kommet innom Tid & rom.

En Telenorkunde med IP-nr lokalisert i Oslo søkte etter Adelsteen Normann på Kvasir før han eller hun gikk videre til denne siden. Her finnes pr i dag 18 blogginnlegg merket med etiketten til denne malerens navn. Klikker du på det flotte midnatsolmaleriet i venstre marg - samme som avbildet til høyre her - kommer du direkte til mine AN-blogger.

Besøkende nr 10.001 var også en Telenorkunde, lokalisert til Kolbu på Toten. Han søkte opp Sjønstå & besøkte disse sidene:

Sjønstå-bygda var nevnt på TV-nyhetene denne kvelden pga stengningen av det analoge TV-nettet i Nordland.

onsdag 18. november 2009

Musikalsk foredrag

Fridthjov Anderssen 1876–1937 var en av Saltens største komponister, med studier i både inn- & utland. Han ble født i Beiarn i 1876, men flyttet som 10-åring med familien til Bodø. Her fikk den begavede gutten sin første organistundervisning.

13 år gammel laget han sin første komposisjon. Han utdannet seg siden som organist & virket som organist & dirigent i Bodø fra slutten av 1890-årene. Bare avbrutt av et par studieopphold i Leipzig bodde & virket han i Bodø hele sitt liv.

Fridthjov Anderssen ble mest kjent for sine korverk. I perioden 1902-1904 komponerte han «Utfærdsdråpa», til tekst av Per Sivle for solister, kor & orkester. Fridthjov Anderssens musikk er satt i et senromantisk tonespråk, ofte med avanserte akkordganger & modulasjoner. Fridthjov Anderssen fikk imidlertid aldri store inntekter fra komposisjonene sine. Han overlevde på den lille lønnen som organist i Bodø kirke, som pianolærer, som dirigent, & andre musikkytelser i byen.

Komponist Bjørn Andor Drage har i de seinere åra jobbet i Prosjekt Fridthjov Anderssen med ansvar for dokumentasjon av denne store musikkskatten. Prosjektet har mottatt mye materiale, noter & notater av Anderssens produksjon & annet verdifullt stoff fra ulike hold.

Adelsteen Normann Stiftelsen arrangerer musikalsk foredragsaften på Hålogatun 19. november kl 19. Her vil Bjørn Andor Drage snakke om komponisten Fridthjov Anderssens liv & virke – denne fargerike komponisten, som har en statue av seg i Solparken i Bodø.

mandag 16. november 2009

Gadgets 4 - tellerverk


Tellere
finner vi på de fleste blogger. Det er viktig for ei nettside å vite litt om trafikken, hvor mange som er kommet på besøk. Telleren kan legges som en synlig gadget i margen, men den kan også være skjult for de besøkende.

Tid & rom har teller fra webstat.no. Her registreres antall besøk & sidevisninger pr dag. Hvilke nettsider besøkene kommer fra, hvilke inngangsider (blogginnlegg som leses først) & flere andre typer rapporter. Brukeren kan administrere telleren, t.d. bestemmer jeg at den ikke teller min egen IP-adresse.

Webstat.no-telleren er enkel å bruke, & standardutgaven er gratis. Fra telleren kan jeg gå bakover & se siden den besøkende kom fra, hvordan googlingen så ut m.v. Det kan være nyttig.


Gratis er også telleren fra www.blogglisten.no. Telleren lager et fint linjediagram (se øverste figur) & en får litt statistikk om besøk i snitt pr dag, antall poster siste uke & i gjennomsnitt per dag, m.m. Dessuten kan din blogg komme på ulike topplister innen 7-8 kategorier som mote, personlig, IT, osb.

Topplistekanditaterne i Norge har rundt 100.000 besøk pr dag, & inneholder definitivt ikke noe som ligner på min blogg. Toppbloggen i kategorien samfunn har ca 2.000 besøk pr dag.

Imidlertid oppgir de to tellerne ulikt antall besøk på min blogg. Blogglisten rapporterer opptil dobbelt så mange besøk som webstat.
Ifølge blogglisten hadde jeg 118 besøk 31. oktober, mens webstat registerte bare 50.

Konklusjonen er at tellerne er upresise & må tas med ei god klype salt. Du kan lese noen trender, se utviklinga over tid. Ikke mer. Men det er morsomt å følge med på. Denne uka passerer jeg 10.000 besøk på den "forsiktige" telleren fra webstat.no.

Jeg vil gratulere min unge venn Per-Olav som nettopp passerte 4.000 besøkende etter vel ett års aktiv slektsblogging. Han bruker webstat.no & sier seg godt fornøyd med både telleren & antall besøk.

lørdag 14. november 2009

Brønnøy - Gård & slekt

I midten av oktober 2009 kom Brønnøy - Gård & slekt ut under Trælnesdagan – et lokalt kulturarrangement i Brønnøy. Det ligger 23 års arbeid bak utgivelsen av det første bind av Brønnøy - Gård & slekt som tar for seg gårdene lengst sør i kommunen. Planen er å gi ut et bokverk på sju-åtte bind, med et tempo på ei bok annethvert år. Neste bok blir fra Skåren til Torget indre, så venter Torgøyan i bind tre, Salhus til Horn i bind fire, mens femte bok tar for seg Brønnøysund by. De to-tre siste bindene blir fra Velfjord.

Bygdebokforfatter Tor Mathisen har skrevet mesteparten av de 544 sidene i boka, med god hjelp av slektshistoriker Margaret Lynne Miller, Jon M. Holand med fotoarbeid & redigering, & Roar H. Flatås på tekstbehandling. Mathisen & Flatås er medlemmer av DIS-Norge.

Fra venstre Magnar Solbakk, Peggy Granås, Roar H. Flatås, Jon M. Holand, Tor Mathisen & Thomas Falck Eliassen. Foto: Sigfrid Hagerup, Brønnøysund Avis.

Bygdeboklanseringa var et høydepunkt under Trælnesdagan, melder Brønnøysund Avis.

torsdag 12. november 2009

15 % nedgang på slektsforum

DIS-Norges forum for etterlysninger & debatt - Slektsforum - fikk i oktober 177 nye brukere. Dette var 31 færre enn samme måned i fjor, dvs en nedgang på 15 %. Ved utgangen av oktober var antall brukere 10.632.

I oktober fikk vi 5,9 nye brukere pr dag. Samlet økning hittil i år er 5 %, m.a.o. fortsatt over prognosen på 1 %. Ny prognose for nyttårsaften er nå 11.028.

Hittil i november er det en sterk økning i månedens første elleve dager. I år falt Slektsforskerdagen 2009 på siste lørdag i oktober, & effekten av den er nok at flere brukere strømmer til forumet. I hele november i fjor fikk vi 6,7 nye brukere pr dag, hittil i november er snittet 7,7 pr dag.

onsdag 11. november 2009

Ankeret på Tranøy


Tranøy er ei vakker bygd nord i Hamarøy kommune. Den ligger der Vestfjorden smaler kraftig inn & like etter skifter navn til Ofotfjorden. Tranøy var losstasjon & fra 1910 bosatte mange loser seg der & bygde hus i sveitserstil. Det ble mer by enn bygd.

Vinteren 1919-1920 lå ifølge Odd Jeppesen (f. 1909) en engelsk dampseiler i nødhavn her. Båten fikk ikke opp ankeret etter stormen & måtte kutte kjettingen. Ankeret lå under vann i mer enn 60 år før det ble tatt opp.

Ankeret er trolig fra slutten av 1800-tallet. Omfanget av ankeret er 2 * 3 meter & vekten er 1,5 tonn.
Nå er ankeret en skulptur - blant mange andre skulpturer - i Tranøy.

mandag 9. november 2009

Besøksanalyse

Antall besøkende varierer fra dag til dag. Jeg har tidligere slått fast at mandager & torsdager er mye besøkt, mens trafikken går ned i ei hengekøye på slutten av uka med lørdag nederst.


I denne bloggens første tid laget jeg gjennomsnittlig ett innlegg pr dag, dvs fra 2. januar 2009 til medio juni. I sommer var frekvensen lavere, i høst har målet vært ett innlegg annenhver dag.

For å analysere effekten av nye innlegg har jeg sett nærmere på oktober måned – utvidet med de tre siste dager i september, samt søndag 1. november. I disse fem ukene – 35 dager – har jeg blogget to av tre dager i snitt. 22 dager med nytt innlegg, 13 dager uten innlegg.

Dager med innlegg har gjennomsnittlig 41 besøk. Dager uten innlegg har gjennomsnittlig 24 besøk. Dette rimer godt med tidligere observasjoner.
  • 10-15 personer har Tid & rom på sin bloggrull, & klikker seg videre når de ser at jeg har oppdatert.
  • De fleste besøkende har googlet seg hit & leser primært et eldre innlegg.

Hovedillustrasjonen viser forskjellen mellom dagene.

Den lille illustrasjonen viser besøksfrekvensen samlet for dagene. I disse fem ukene er onsdag & søndag på topp.

søndag 8. november 2009

I tipp tipp tipp oldefars klær

Slaveriet tur/retur het bloggen min om boka Bortføringen. Boka tar utgangspunkt i en faktisk hendelse da tyrkiske & hollandske sjørøvere i 1627 kom til Vestmannaøyene på Island, & tok med seg tre-fire hundre menn, kvinner & barn. De som overlevde den lange reisen ble solgt på slavemarkedet i Nord-Afrika.

Piratvirksomheten pågikk i flere hundre år, men er relativt ukjent i Norge. Over tusen norske sjømenn led samme skjebne.

Nettavisa På Høyden gis ut av Universitetet i Bergen. Her fortalte de i 2003 historien om Christian Børs (1746- 1826) & Christian Børs (f. 1970):
"Hvite hansker stryker forsiktig over tekstilene fra 1770 som nå sitter stramt på ingeniør Christian Børs (33) Han er på besøk på Bergen Museum for å prøve drakten hans navnefar & tipp tipp tipp olderfar skjenket kaffe til sultanen i, etter å ha blitt solgt som slave i Algerie."
Les den spennende historien om slaveriet & gutten sm ikledde seg tipp tipp tipp oldefars klær.

fredag 6. november 2009

Stafetten går videre ... til Per-Olav

I denne uka ble stafettpinnen på SOL slektsforskning overlevert fra Vidar Øverli til Per-Olav Brobach Rasch. SOL-vert Mette Gunnari har trukket fram en av de beste slektsbloggene i landet. Nå skal PO - som vi kaller ham på DISchat - høste ære & berømmelse i en måned. I november blir det altså Per-Olavs Slektsbloggen som møter folk på SOL-sidene om slektsforskning.

Temaene til Per-Olav er alle knytte til slekt, kilder & DIS-Norge. De fire største emnegruppene hans heter:
  • arkivbesøk
  • DIS-Norge / DIS-Salten Slektshistorielag
  • kilderegistrering
  • slektsnytt
Det er mange gode blogginnlegg å trekke fram, nesten vanskelig å velge. Likevel vil jeg framheve Sølvskatten 1816 for Buksnes. Ikke et langt innlegg, men presist & nyttig for andre slektsforskere. Per-Olav er ofte tidlig ute med nyhetene.
- Hvor får du det fra PO ?

Per-Olav stopper ikke sitt engasjement med bloggingen. Han er ivrig til å hjelpe andre & samarbeider med slektsforskere i nord & sør. PO skriver artikler i Salten Slekt & har holdt flere foredrag både for DIS-Salten Slektshistorielag & DIS-Sør-Trøndelag.

I Tid & rom har jeg omtalt min unge venn flere ganger. Til dømes her, her & her.


torsdag 5. november 2009

Arkeologisk fotografering

Hvordan fotografere det som ikke finnes? Da bind 1 av Bodøs historie skulle utgis sto billedredaksjonen overfor store utfordringer: Hvordan illustrere noe som ikke lenger var her? Forsvunnet pga tidens tann, nedbygget eller oppbrent. Tegninger, gjenstander & landskap – noe måtte fotograferes.

Kjerringøy i yngre steinalder 4000-1700 f.kr. - t.h. i dag etter landhevinga

Ernst Furuhatt – fotograf ved Nordlandsmuseet & billedredaktør for bind 1 – løste dette på en utmerket måte. Hans konstruerte bilder av døde gjenstander fra magasiner & arkiv gir liv til tingene. Ikke minst formidler mange flotte naturbilder fra Salten – slik det ser ut i dag – fortiden på en spennende måte. I kveld kommer Ernst til novebermøtet i DIS-Salten Slektshistorielag: Da får vi høre fotografens vurderinger & vinklinger, & se de mange vakre saltenbildene som ble tatt, flere av dem upubliserte.

tirsdag 3. november 2009

Familieminner i Tid & rom

Familieminner var årets tema på slektsforskerdagen til DIS-Norge. I DIS-Salten Slektshistorielag markerte vi dette bl. a. med foredrag om www.digitaltfortalt.no samt et lite bord der flere av oss frivillige tok med et lite familieminne eller to.

Sjøl valgte jeg å ta med en lyseblå søndagsfrakk for barn som begge mine brødre, kanskje jeg sjøl til & med, brukte når vi var 3-4 år.

Jan som er født i 1943 kan ha brukt den rundt 1947. Stoff & søm tydet på knapphetstider, ytterstoffet var solid & varmt, silkeforet kan være omsydd av en herrevest. En fin fløyelskrage & dobbeltspent knapping, jo dette var et stasplagg. Et fint familieminne.

Her i bloggen har jeg noen ganger blogget et familieminne. Ikke ofte, men dog noen ganger. I anledning den avholdte SFD’en vil jeg trekke fram et par av minnehistoriene fra min egen familie:

I januar blogget jeg om bonden fra Naurstad som leverte vinterforsyning til oss om høsten i mang & førti år. Med velstandsøkningen på 60-tallet kom TV’n & nye ukeblad inn i vårt liv, omtalt i februar. Samme måned presenterte jeg den første av Tante Hedvigs historier.

Ei anna tante jeg hadde ei minnehistorie om, knyttet til ei Eidsvoll-10-krone, valgte jeg sjølvsagt å publisere på 17. mai – to måneder etter at jeg skrev den.

En konesekvens av mitt fødselsår – 1955 – blir naturlig nok at mine egenopplevde historier stort sett ikke er eldre enn fra 1960-tallet. Her vil jeg trekke fram månelandingen i 1969, publisert på årsdagen i juli, samt en dårlig nyhet i bilradioen, som et TV-program brakte fram fra glemselen i oktober.

Likte dere familieminnene ?

mandag 2. november 2009

Einer på ei kvinnes grav


1. november er Allehelgensdag. I dagens samfunn er det blitt til den dagen vi steller gravene til våre avdøde slektninger & tenner lys til minne om dem. Både i statskirka & blant ikke-troende som praktiseres den samme skikken. Den katolske kirka i Norge derimot følger teksten.

I den katolske kirka var Allehelgensdags opprinnelig en felles dag for å feire de helgener som ikke hadde egen merkedag. På 700-800 tallet ble denne feiringa lagt fast til 1. november.

Mange samfunn - kanskje alle - har minnet sine avdøde. Noe tid før år 1000 begynte den katolske kirka å legge dagen til 2. november, under navnet Allesjelersdag. Logikken var først å feire helgene, samt dagen etterpå ens avdøde slektninger. Den katolske kirka i Norge markerer altså i dag sine avdøde.

Statskirka har for lenge siden, som i flere andre land, lagt feiringen til første søndag i november. Allehelgenssøndag. Hvert sjuende år faller Allehelgenssøndag på 1. november - dvs Allehelgensdag - slik som i år. Men vi markerer egentlig bare Allesjelersdag. Er du fortsatt med?

Jeg pleier på denne tida av året, men ikke alltid på merkedagen, å legge einer på "mine graver" på Bodø kirkegård, hele tre stykker. Mor & fars grav, tante & farmors grav, farfar & tantes grav. De tre sistnevnte døde før jeg ble født.

Med mye einer fra Bodømarka i en sekk kom jeg til å tenke på den unge, finske flyktningen som døde i Bodø 16. april 1940, kort tid etter å ha født ei lita jente. Gravsteinen har jeg besøkt mange ganger etter at historien ble kjent for meg. Jeg tok vekk litt ugress, her lå det til & med et par skjell som jeg lot ligge, før jeg la einer på Taimis grav - ei ukjent kvinne.

Jeg har blogget om Taimi tre ganger tidligere. Starten på Taimi Kumpulainens historie finner du her. Dessuten har jeg lagt ut ei historie om Taimi på digitaltfortalt.no her.

søndag 1. november 2009

Sarithas slektstre ble godt mottatt


På slektsforskerdagen i går kom det flere barn. Da fikk vi erfare at Sarithas slektstre for barn var en virkelig god idé. Mens foreldrene saumfarte bygdebøker, folketellinger & klokkerbok skrev ungene inn navn, fargela greiner & blader. Ja, de storkoste seg sammen med Saritha. Les Sarithas egen beskrivelse av slektsforskerdagen her.

Gratulerer med vell overstått alle slektsforskere.

Vil du se på Kurres bildeshow av slektsforskerdagen 2009 på fylkeshuset så trykk her.

Bildeserien starter tidlig lørdag morgen før de besøkende kom, går gjennom dagen på slektstorget & foredragssalen. Til slutt samles dugnadsgjengen til en felles middag etter at lokalene er ryddet. Synes du det er få besøkende ? Kurre hadde ikke tid til å fotografere når trykket var som størst. Vi registrerte 125 besøkene med navn i gratislotteriet, så det var minst 150 innom. Mange, mange i flere timer. Tre foredrag samlet rundt 50 tilhørere hver. Legg merke til kubjella som brukes for å varsle folk om at "foredraget ... starter om fem minutter".

Datoen for neste SFD er lørdag 30. oktober 2010. Hold av dagen !