onsdag 23. oktober 2013

Slektsforskerdagen 2013


Slektsforskerdagen 2013 arrangeres over hele landet lørdag 26. oktober. I Bodø samles slekts- & lokalhistorisk interesserte til et stort arrangement på fylkeshuset fra kl 10 til 15. Gratis adgang, kafé, åpent for alle interesserte.

Årets tema er Urbefolkning & etniske minoriteter i Norge. Med dette tenker vi i Nord-Norge særlig på samer & kvener. I andre deler av landet finnes skogfinner, sigøynere (rom), tatere (romani) & jøder. Samer har status som urbefolkning. De andre folkegruppene har offisiell status som nasjonale minoriteter.


Vi vil ha 8 foredrag & kurs knyttet til slektsforskning & årets tema. Et 30-tall frivillige står klar til å ta imot alle besøkende som ønsker å finne sine røtter. Det er lett, det er gøy & ikke minst spennende å lete i sin egen fortid, & knepene lærer du her.

På "Slektstorget" hjelper vi de besøkende til å finne sine røtter – søkehjelp i slektsforskning, ulike dataprogrammer for å registrere egen slekt. Bygdebøker, emigrantprotokoller, internett, digitalarkivet & andre databaser samt dødsboskifter på CD

Vårt ekspertbord dekker mange kommuner. Her får folk god hjelp. PC-er tilgjengelig for publikum.
Det blir salg av slektsmateriell, årbøker & lokalhistoriske bøker.

Foredrag:
11.00 Slektsforsking på internett – Viggo Eide
12.00 Urfolk & nasjonale minoriteter i Nordland – Johan Borgos
13.00 Kvenene - fortid & framtid – Terje Aronsen
14.00 Spor - boplasser, offerplasser & hellige steder i det pitesamiske området – Knut Harry Sivertsen 


Kurs:
10.30 Samemanntall, kvener, lapp & finn i kildene – Per-Olav Broback Rasch
11.30 Kort innføring i "Brothers keeper" - Anne Grete Mensen
12.30 Bruk av skanna kyrkjebøker – Per-Olav Broback Rasch
13.30 Kort innføring i ”Legacy” – Jan Hagenes