onsdag 18. november 2009

Musikalsk foredrag

Fridthjov Anderssen 1876–1937 var en av Saltens største komponister, med studier i både inn- & utland. Han ble født i Beiarn i 1876, men flyttet som 10-åring med familien til Bodø. Her fikk den begavede gutten sin første organistundervisning.

13 år gammel laget han sin første komposisjon. Han utdannet seg siden som organist & virket som organist & dirigent i Bodø fra slutten av 1890-årene. Bare avbrutt av et par studieopphold i Leipzig bodde & virket han i Bodø hele sitt liv.

Fridthjov Anderssen ble mest kjent for sine korverk. I perioden 1902-1904 komponerte han «Utfærdsdråpa», til tekst av Per Sivle for solister, kor & orkester. Fridthjov Anderssens musikk er satt i et senromantisk tonespråk, ofte med avanserte akkordganger & modulasjoner. Fridthjov Anderssen fikk imidlertid aldri store inntekter fra komposisjonene sine. Han overlevde på den lille lønnen som organist i Bodø kirke, som pianolærer, som dirigent, & andre musikkytelser i byen.

Komponist Bjørn Andor Drage har i de seinere åra jobbet i Prosjekt Fridthjov Anderssen med ansvar for dokumentasjon av denne store musikkskatten. Prosjektet har mottatt mye materiale, noter & notater av Anderssens produksjon & annet verdifullt stoff fra ulike hold.

Adelsteen Normann Stiftelsen arrangerer musikalsk foredragsaften på Hålogatun 19. november kl 19. Her vil Bjørn Andor Drage snakke om komponisten Fridthjov Anderssens liv & virke – denne fargerike komponisten, som har en statue av seg i Solparken i Bodø.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar