torsdag 21. januar 2016

Post 15. Høgskoler & folketall


Høgskoler 

Før: Bodø lærerhøgskole i Rønvika
Fire høgskoler ble slått sammen til «Høgskolen i Bodø» i åra 1994-2011. I 1994 flyttet også Sykepleierhøgskola fra Rønvikveien/Leite til høgskola på Mørkved, mens det tok 10 år før Lærerutdanninga (tidligere Bodø lærerhøgskole) i 2004 flyttet fra Nedre Rønvik til Mørkved. I 2011 skiftet Høgskolen i Bodø navn til «Universitetet i Nordland» etter mange års arbeide for å oppnå denne godkjenninga. I 2016 fortsatte omstruktureringa, navnet er nå «Nord Universiet».

Opp gjennom åra har det vært mange utbygginger & utvidelser av «campus» på Mørkved. Byggetrinn 6 ble påbegynt høsten 2015. Universitetet har i dag rundt regnet 6000 studenter & 600 ansatte.

Politihøgskola ble også etablert på Mørkved i 1997, & er en filial under Politihøgskola i Oslo & ikke en del av høgskola/universitetet.

Folketallet i Bodø


I 1985 bodde det vel 35.000 innbyggere i det som i dag utgjør Bodø kommune (dvs inklusive Skjerstad). 30 år seinere har vi bikket 50.000 innbyggere, en økning på 42 %. Et stort antall studenter, mange skoleelever & noen militære vernepliktige & befal gjør at det reelle folketallet nok er rundt 55.000.

Bodø er i sterk vekst, & kommunen arbeider nå mot et folketall på 70.000.

- - - - -
Dette er siste post på gjennomgangen av Bodøs nyere historie. Takk for følget på denne byvandringa. Vi som bor her er jo glad i «- byen vårres», & jeg håper at turen var interessant for både innfødte & tilfløtta bodøværinger.

Disposisjon & oversikt over stasjonene på byvandringa 1985-2015 finner du her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar