søndag 24. juli 2011

Gudbrand nr 2 – 2011

Juniutgaven av tidsskriftet til Gudbrandsdal Slektshistorielag er på 44 sider & inneholder mye historisk stoff som fenger langt ut over dalen.

Vegard Vigerust fortsetter fortellingen om etterkomarane til Bjørner Sjugurdson Ekre – Bonden som fraus i hel på Bottflyom i 1787. I fjor omtalte han døtrene Mari & Guri. I år fortsetter han med datra Anne & noen av hennes ni barn. På sju sider gir han et godt oversyn over denne ætta fra 1801 til langt ut på 1900-tallet. Etterkommerne til alle ni barna blir ikke fulgt videre, men ved utvalgte slektslinjer viser han både hvordan folk flyttet fra gard til gard, giftet seg & fikk nye etterkommere. De kan kanskje høres kjedelig ut, men Vigerust har en lett penn & vi holder tråden i historien. Det er en levende slektssaga han trekker opp & vel verdt å lese.

En lengre artikkel av Even Bergsengstuen omhandler Gudbrandsdøler funnet i kirkebøkene i Ringsaker (del 3). Hele 23 sider med detaljerte personalopplysninger. Hovedvekten er på tidlig 1800-tall & et hundreår etterpå, enkelte tråder følges halvannet hundreår. Nyttig informasjon for døler som leter etter utflytta slekt.

De øvrige sidene i Gudbrand nr 2 omhandler organisasjonsstoff & etterlysninger/svar på slektsgåter.

torsdag 14. juli 2011

Bygningsarbeidere ca 1946

Jeg fikk i juni en e-post fra Gry på Gjøvik med dette flotte fotoet hun hadde skannet inn. Hvor & når i Bodø er bildet tatt? - lurte hun på. Gry opplyste at mannen til venstre - Bjarne P. Dahlmo - døde i september 1946 så bildet må være tatt før den tid.

Gry la bildet ut på  fb , i ei åpen gruppe som heter BODØ før og nå. Gruppa har 2.265 medlemmer pr i dag. Her er det mange historiske - & moderne bilder av byen vårres!

Jeg mener bestemt at fotoet er tatt på Sjøfartsbygningen. Bak han med pipe (nr 2 fra høyre) ser vi flaggstanga til Grand Hotell. Fotoet av Grand hotell, Professor Scyttesgate & Margarinfabrikken Norge til høyre viset tydelig flaggstanga til hotellet: Det var ikke mange flaggstenger som overlevde bybrannen.

- Kan der være fra Margarinfabrikken der Dahlmo var formann? - spurte Gry.

- Nei, for det første ser dette ut som et hus under oppføring. Margarinfabrikken overlevde bombinga. & for det andre ser det ut som at huset karene står på er på nordsida av Sjøgata, dvs på Sjøfartsbygningen. Bryggeriet ble heller ikke bombet, vi ser deler av det i høyre bildekant. Byen er borte, de tyske jagerflyene som angrep Bodø 27. mai 1940 la det meste av sentrum i grus. Bildet er utvilsomt tatt en gang mellom 1940 & 1946, mest sannsynlig sommeren 1946. I gatevandringsboka - byen vårres - omtales Sjøfartsbygningen på side 85. Byggeår er 1937 med ombygging/restaurering ferdig i 1947.

Foto © Gravminner i Norge
At Bjarne Dahlmo (1902-1946) jobbet på Margarinfabrikken ser vi også på gravsteinen hans på Bodø kirkegård. Tittelen kjernemester er det ikke mange som har hatt. Folketellinga 1910 gir oss 14 treff på kjernemester/kjærnemester. Alle arbeider på en smør- eller margarinfabrikk i en kystkommune.

tirsdag 12. juli 2011

Bloggbesøk - fem toppsider 2

Blogginnlegg kan fort bli populære. I januar oppsummerte jeg hvilke innlegg som var mest populære i Tid & rom.  Googles enkle statistikkprogram viser nå nye trender. Antall sidevisninger  hittil i år varierer mellom 2.500 & 3.100 pr måned. Antall besøk ligger på ca 1.300 pr måned (ifølge Webstat.no). Men hva søker folk etter & hvilke sider kommer de til? 

1. plass (ny).  1890 - Trollfjordslaget - 6. mars ligger på topp med over 500 sidevisninger. Blogginnlegget fra 2009 fikk en formidabel besøksvekst da Hurtigruta & NRK2 seilte inn Trollfjorden seint om kvelden 19. juni. Fulgt av hundretusener interesserte seere. Takket være lenker på facebook& Twitter kom godt over 400 nye lesere på besøk, 1,8 % av totalen. Innlegget har over 100 flere besøk enn neste trinn på stigen: 

2. plass (1).  Av 393 blogginnlegg er fortsatt Sjekk av IP-adresser en populær artikkel. 1,4 % av alle besøk gikk nettopp hit. Blogginnlegget er verken lokalt, historisk eller slektsforskning, men har etiketten  bloggrommet.

3. plass (2) holdes av et lokalhistorisk tema. U2-flyet, på vei til Bodø,  som ble skutt ned over Sovjet 1. mai 1960. 1,2 % av de tidsreisende kom  hit. 

4. plass (ny).  I april puliserte jeg for første gang ei oppskrift, sjølvsagt med lokalhistorisk utgangspunkt: Rekonstruert påskekake. At interessen for mat, hus & interiør er stor vet jeg fra før. Takket være opplenking på to facebookprofiler for søte kaker kom nye interessegrupper innom. 

Avstanden mellom innlegg 2, 3 & 4 er forholdsvis liten. Spranget til neste trinn er på over hundre:

5. plass (ny).   DIS-Salten Slektshistorielag arrangerer både møter & turer med historisk tilsnitt. Innlegget No livnar det i lundar – Elias Blix viste hvilken stigende interesse det er for den store dikteren fra Gildeskål i Nordland.  Nesten 200 sidevisninger på vel to måneder.

Besøk fra Ørnes i 37  minutter
Summa summarium, av fem på topp kommer to blogger fra 2009, én fra 2010 & to fra i år. Samlet står disse for 6,4 % av alle sidevisninger de siste tolv månedene.

PS en liten malurt i begeret: Googles enkle statistikkprogram er ikke helt å stole på. Totaltallene for blogginnleggene kan gå både opp & overraskende nok ned!

mandag 4. juli 2011

Stafetten går videre ... til Nederland

Sol-vert Mette Gunnari på SOL slektsforskning sendte i juni stafetten videre til Nederland. Richard Keijzer fra Hilversum er interessert i slektsforskning:
Ik ben sinds 2001 bezig met het uitpluizen van mijn stamboom. Een hobby waardoor ik al menig archief van binnen heb gezien. En daar gaat het hier allemaal over.
Denne bloggen er ny for meg. Tydeligvis en seriøs kar som har blogget omtrent annenhver uke siden starten i oktober 2006. I slutten av mai i år omtaler han dødsattesten for sjømannen Iver Iversen:

Iwer Iwersen døde 17. juni 1866, & i følge dødsattesten var han født i Borre prestegjeld (i Vestfold). Ved hjelp av noen (?) i DIS-Norge fikk Richard kopi av dåpen til Iver Iversen 14. juli 1847. Nr 82 her. Den unge norske matrosen døde i Holland, kun 18 år 11 måneder & 3 dager gammel.


fredag 1. juli 2011

Slektsforskning varierer i popularitet

DIS-Norges nettsted for slektsforskning, etterlysninger & debatt hadde 13.654 registerte brukere ved utgangen av juni. Det er et bedre resultat enn i fjor, men dårligere enn toppåret 2009. Figurens blå linje viser at Slektsforum hadde en betydelig vekst i januar & februar. Årsaken er i første rekke & i hovedsak NRK-dokumentarene Hvem tro du at du er? Dernest i andre rekke publiseringen av folketellinga 1910 1. desember i fjor.

Mars, april & mai viste nesten identiske tall som i 2009, men nå er trenden lavere. Følger resten av året 2010-tallene vil vi passere 14.000 i løpet av oktober, vel 14.300 ved årets slutt.