torsdag 5. november 2009

Arkeologisk fotografering

Hvordan fotografere det som ikke finnes? Da bind 1 av Bodøs historie skulle utgis sto billedredaksjonen overfor store utfordringer: Hvordan illustrere noe som ikke lenger var her? Forsvunnet pga tidens tann, nedbygget eller oppbrent. Tegninger, gjenstander & landskap – noe måtte fotograferes.

Kjerringøy i yngre steinalder 4000-1700 f.kr. - t.h. i dag etter landhevinga

Ernst Furuhatt – fotograf ved Nordlandsmuseet & billedredaktør for bind 1 – løste dette på en utmerket måte. Hans konstruerte bilder av døde gjenstander fra magasiner & arkiv gir liv til tingene. Ikke minst formidler mange flotte naturbilder fra Salten – slik det ser ut i dag – fortiden på en spennende måte. I kveld kommer Ernst til novebermøtet i DIS-Salten Slektshistorielag: Da får vi høre fotografens vurderinger & vinklinger, & se de mange vakre saltenbildene som ble tatt, flere av dem upubliserte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar