torsdag 29. oktober 2015

Syvende far i Steigen & andre slektninger

To tredeler av Steigen kommune har alltid mangla ei god slektsbok. I 1950 kom M.B. Hansens ut med Slekter & gårder i Steigen prestegjeld, men blant slektsforskerne har den vært til liten glede på grunn av svært mange feil & mangler.

Sommeren 2015 ga mangeårige slektsforsker Bjørn Grytøyr (f. 1933) ut på eget forlag bind 1 av slektsboka Syvende far i Steigen & andre slektninger. Et solid verk på 450 sider som dekker alle gårdene i tidligere Steigen & Leiranger kommuner fram til slutten av 1800-tallet. Den geografiske begrensningen er viktig å få med seg, da en tredel av dagens Steigen kommune - tidligere Nordfold kommune - ikke er inkludert i Grytøyr si bok. Det er fordi Asbjørn Lind tidligere har gitt ut slektsbok for Sørfold (to forskjellige utgaver i 1982 & 1996-98), slektsbok for Nordfold (1985), samt slektsbok for Kjerringøy, Nordfold & Sørfold (2000).

Dette er et fornuftig grep av Bjørn Grytøyr, dessuten henviser han alltid direkte til bygd & foreldrepar i Linds bøker, dersom personene i Steigenboka kommer fra eller flytter til nabobygdene utenfor.
Forfatteren redegjør for kildene han har brukt, & presiserer at M.B. Hansen ikke er en av kildene. Videre begrunner han godt valg av stavemåte på personnavn & forklarer hvordan en skal skille identiske stedsnavn som t.d. Myklebostad på Engeløya & Myklebostad i Leiranger.

Til sammen inneholder boka personaldata fra 99 ulike bygder. I tillegg kommer hele 10 sider med personer som bor på ukjent sted i Leiranger eller Steigen, samt andre steder utenfor kjerneområdene i Grytøyr & Linds bøker.

Nummersystemet et lett å finne ut av. Innenfor hver bygd starter det første kjente paret med nr 1 (dog noen ganger med nr 2) som oftest på 1600-tallet. Hvis en person kommer fra kjente foreldre eller etablerer seg i et nytt par i eller utenfor bygda gis en par-nummer-referanse i parantes.

Par 47 i Berg, Ole Ediasen 1773-1858 (30) gifter seg i 1803 med Synneve Ediesdatter 1775-1840 (Haug 49). De får fem barn, nr 1 Edias 1806 (61) osv. Dette kan vi lese slik:

Ole Ediasen har kun tall i parantesen. Han kommer derfor fra Berg, foreldrene hans er par 30. Her gjenfinner vi han som barn nr 3 med referanse (47). Synneve Ediesdatter kommer fra (Haug 49). Bygdene står alfabetisk i boka & vi finner henne som barn nr 2 i par 49 på Haug, her med referansen (Berg 47). Førstefødte barn Edias 1806 (61) har kun tall i parantesen, ergo etablerer han seg i foreldrenes bygd, Berg. Enkelt, ikke sant?
Systemet er ikke unikt for denne boka, mange slektsbøker er bygd opp slik. I tillegg bruker Grytøyr serien 500 for ugifte foreldre. Dette er en sensitiv klassifisering som mange ikke liker. Forfatteren presiserer derfor at han i neste bind, som dekker tiden etter 1900, plasserer gifte & ugifte foreldre i samme nummerserie. Serien 600 omtaler familier bosatt utenfor Steigen prestegjeld, bl.a. Hamarøy, Lødingen m.v. 

Til slutt i boka har Grytøyr et par – & foreldreregister på 63 sider med hele 3.357 parforhold. Personer som ikke har dannet par finner vi ikke i registeret, men gifte, barnløse par er med. Det samme er par der bare ett navn er registrert i kildene. Til sammen utgjør lista over 6.600 navngitte personer.

Antall navn i boka vil jeg anslå til langt over 18.000. Sjøl om antallet omfatter samme person flere ganger - først som barn, deretter i et eller flere parforhold - er det et imponerende materiale han har utarbeidet.

Denne anmelder har ikke hatt tid til å sjekke enkeltopplysninger i slektsboka mot skanna kirkebøker på nett eller originalkilder. Feil vil det sikkert være, noe forfatteren også forklarer i forordet. Men dette endrer ikke en tomme på hovedinntrykket:

Bjørn Grytøyr har levert ei førsteklasses slektsbok som vil stå som en bauta for oss slektsforskere i generasjoner framover. Det er bare å kaste hatten i lufta & rope HURRA! – samt håpe at bind 2 blir utgitt om ikke så lenge.

søndag 25. oktober 2015

Slektsforskerdagen 2015


Slektsforskerdagen 2015  arrangeres over hele landet. Lørdag 31. oktober samles slekts- & lokalhistorisk interesserte til felles slektsforskerdag mange steder.

Hvem tror du at du er?
er temaet for årets slektsforskerdag, oppkalt etter NRKs populære TV-serie, der kjendiser får hjelp til å finne sine aner. En av deltagerne i fjor var Halvdan Sivertsen, med fokus på hans tipptippoldefar Carl Johan Gerss. Halvdans forfar var populær blant damene & fikk tre jentebarn med tre forskjellige kvinner.
Ei av disse jentebarna - Carloline Kristine - giftet seg til Skjerstad & fikk seks egne barn. Fra henne stammer både Sivertsen & svært mange saltværinger fra. Kanskje gjør du det? Randolv Gryt foredrar i Litteratursalen om Gerss sin etterslekt i Skjerstad.


Bodøs historie
Byen vår fyller 200 år neste vår, men hva vet du & jeg om Bodøs historie? Byhistoren i 4 bind gir svaret, men kortversjonen får du på slektsforskerdagen når bypatrioten Knut Eide gir oss sin Bodøs historie på 30 minutter.

I Stormen bibliotek
I Bodø inviterer DIS-Salten Slektshistorielag til stor markering på Stormen bibliotek fra kl. 10 til 15. Årets arrangement er stort, ca. 30 frivillige står klar til å ta imot mange hundre besøkende. Publikum vil få hjelp i jakten på sine røtter, til å finne sine formødre & –fedre. Det er lett, det er gøy & ikke minst spennende å lete i sin egen fortid, her læres mange knep. Det blir slektstorg, foredrag i Litteratursalen & minikurs i kursrommet.

Slektstorg i 2. etasje
Her får du søkehjelp i slektsforskning, & veiledning i ulike dataprogrammer for å registrere egen slekt. Et ekspertpanel med erfaring fra søking etter slekt i mange kommuner vil hjelpe deg med oppslag i bygdebøker, emigrantprotokoller, internett, digitalarkivet & andre databaser. Dødsboskifter & Mannskapsruller på CD demonstreres & selges. Det blir også salg av annet slektsmateriell, årbøker & lokalhistoriske bøker.

I tillegg til DIS-Salten Slektshistorielag vil hele fem samarbeidsparntere
ha egne utstillinger. 
  • Arkiv i Nordland
  • Nordlandsmuseet
  • Tandbergerne
  • Anna Karolines Venner 
  • Saltstraumen historielag
Foredrag i Litteratursalen
11.00     Slektsforskning på internett - Per-Olav Broback Rasch
12.30     Carl Johan Gerss sin etterslekt i Skjerstad - Randolv Gryt
13.00     Bodøs historie på 30 minutter - Knut Eide

Kurs i kursrommet 2. etasje
10.30     Hvordan lese kirkebøker på internett - Gerd Karin Lysholm
11.30      Slektsprogrammet Brother’s Keeper - Anne Grete Mensen
12.30     Mannskapsrullene 1806-1837 for Nordland på CD - Magne Mæle & Jarl Christensen
13.30     Slektsprogrammet Legacy - Jan Hagenes