torsdag 23. juli 2009

Adelsteen Normann - liv & kunst - VIII

Familie, sykdom & død


Adelsteen giftet seg to ganger. Med sin første kone Katharina Weitgan, som han giftet seg med i 1870 fikk han 5 barn. Da hun døde giftet han seg i 1911 med Louise Rostalski. De hadde kun sønnen Adelsteen Normann jr (f. 1909).

Adelsteen Normann jr er fotografert
i 1911 i Balestrand til høyre.

Situasjonen i Berlin ble vanskelig på slutten av 1. verdenskrig. Normann flyttet tilbake til Norge i 1917, & han døde i Christiania (Oslo) den 26. desember 1918 av spanskesyken.

Han er gravlagt på kirkegården Suedwestkirchhof Stahnssdorf. Grav nr 66 på kartet, vest-sørvest for kapellet.

Foto av maleri fra Wikipedia.

Adelsteen Normann - liv & kunst nr VIII av IX

mandag 20. juli 2009

Månelanding på Nes på Hedmarken

Sommeren 1969 var spesiell. Min eldste bror Jan giftet seg med sin Gun. Egentlig het hun Gunvor, men han kalte henne bare Gun & slik ble det.

Gun var fra gard, en stor gard i nordnorsk målestokk. Faren hadde minst 100 griser, innmark & egen jordbæråker. Det var stort å besøke dem, både første gang i 1968 & sjølvsagt til bryllupet 19. juli 1969. Hele slekta var der.

Dagen etter bryllupet, det var ganske seint på kvelden, satt vi foran en TV'en & så kornete bilder i sort/hvitt fra månen flimre over skjermen. Det var kun to år etter at den første internasjonale TV-samsendingen fant sted mellom flere verdensdeler. Nå fikk vi inn bilder direkte fra månen. Ikke rart folk trodde teknologien skulle redde kloden.

«That's one small step for a man, one giant leap for mankind» - Det er et lite steg for et menneske, et stort sprang for menneskeheten. Noen ganger skjønner du at det skrives verdenshistorie når hendelser skjer. Dette ga alle en slik følelse.

Hvor var du da Neil Armstrong gikk på månen ?

lørdag 18. juli 2009

Europeere til Amerika

Tilfeldigheter kan av & til være morsomme. Forleden inntraff dette sammentreffet av innlegg i to forskjellige blogger i mi liste over "andres rom". Ikke så veldig morsomt, men mer pussig.

Nekropolis - den historiske bloggen spør om "Hvordan klarte europeerne å kolonisere Amerika? mens Lailas Slekt & slikt ! forteller om DIS-tur til USA i 2010.

Begge temaene har utvilsomt noe felles: de som dro & deres etterkommere. Den turen til USA har jeg lyst til å være med på. Men har jeg slekt i junaiten ? Ikke som jeg vet.

Nekropolis er en blogg som ikke er i slektskanalen. Men den omtaler tidvis interessante tema. Han som driver bloggen heter Kjetil Johansen & han er en ivrig debattant i bl.a. Morgenbladet.

Foreløpig har han et rom jeg besøker når jeg har tid.

onsdag 15. juli 2009

Teller & besøk


Alle bloggere er glade i besøk. Uten besøk - ingen glede over å skrive, ta bilder, samle opplysninger, presentere tanker, idèer & opplevelser.

Nå er det sommer, varmt, ferietid & antallet besøk går drastisk ned. Mitt lavmål var onsdag 8. juli med åtte - 8 - besøk. Derfor legger jeg ikke ut nye innlegg hver dag, sjøl om dager med nye blogginnlegg gjerne fører til 20 besøk. Fortsatt er det langt under snittet fra kort tid tilbake.

For å få et reelt antall lesere har jeg blokkert min egen IP-adresse fra å bli talt. I tillegg har jeg blokkert en Bodø-adresse som automatisk sjekket bloggen min 10-12 ganger i døgnet. Det samme med en server i Åleby, som logger seg på minst hver eneste time.

Teller du alle treff fra IP-nr 83.243.144.22 som besøk?

søndag 12. juli 2009

Flere byer i Belgia
Flere byer i Belgia spør adjunkt Borring, & Lille Marius strever med å svare i Alexander Kiellands roman “Gift”. Boka kom i 1883.

Vi har vært på ferie i landet i år. Spørsmålet er nå hvilke byer (eller steder) har vi besøkt? Jeg gir et stikkord pr bilde, jeg håper du klarer å gjette hvor vi har vært i år. Svar gjerne i kommentarfeltet.

1. - verdensarvsted.
2. - trafikknutepunkt.
3. - berømt navn.
4. - 1815.
5. - kjent barokkmalers bolig.
6. - midt i smørøyet, midt i smørøyet.

lørdag 11. juli 2009

Sterk oppgang på Slektsforum i juni


DIS-Norges forum for etterlysninger & debatt - Slektsforum - passerte i forrige måned 10.000 brukere. Noe jeg skrev om 16. juni. Ved utgangen av juni var antall brukere 10.066.

Linjediagrammet over viser antall nye brukere på Slektsforum pr måned siden januar 2005. Vi ser at tilstrømmingen er lavere i sommermånedene, & størst oppslutning i første & siste kvartal.

Den gule linja - 2008 - viser en markant oppslutning i siste halvdel av fjoråret, spesielt i desember. Min prognose, som bygger på erfaringstall & en realistisk optimisme, forutsetter 1 % økning pr måned i forhold til året før. Da vil vi i desember passere 11.000 brukere (11.073 pr nyttårsaften). Det siste tallet er dog litt usikkert, vi kan godt passere 11.000 først i januar 2010, men neppe seinere.

I juni fikk vi 4,3 nye brukere pr dag, dvs 33 % økning fra samme måned i fjor. Samlet økning i første halvår er 11 %, m.a.o. godt over prognosen på 1 %. Den røde linja viser utviklinga i januar-juni.

Det er oppsiktsvekkende positivt at linja øker fra mai til juni, jfr tidligere år.

torsdag 9. juli 2009

Slekt & data nr 2-2009

Slekt & data nr 2-2009 kom i postkassa før ferien. Temaet er bygdebøker, & temaredaktør Oddvar Munro-Jenssen & hans stab har gjort en god jobb med å få fram mange interessante artikler. Hele 32 sider (67 %) er viet temaet bygdebøker, Her får vi et dypdykk i materien.

Mest interessant er nok Ola Alsviks artikkel om Den moderne bygdeboks genesis (fødsel/opprinnelse). De ulike modellene forklares greitt & nyttig. Det er stor forskjell fra bygdebok til bygdebok. Godt er det også å se at våre yngre medlemmer - Per-Olav & Bjarte - bidrar til helheten. Bygdebøker finnes bl.a. i Nasjonalbiblioteket (avd. Oslo), hos Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek i samme by, & i Gunnerusbiblioteket i Nidaros.

Meget nyttig er også artikkelen om Spørsmål til Arnfinn Kjelland, men her synes jeg at både tittelen burde vært mer spennende [t.d.: Frå Lesja til Volda – faghistorikeren & bygdebokredaksjonen] & spørsmålsoppsettet kunne vært mer integrert i teksten. Jorolf Nyborg gir en kortfattet fortelling ”om folket & livet i gamle dager”. Veldig bra, men synd at denne idealbygda ikke lå ved kysten. Innlands-Norge er ikke representativt for kystsamfunnene fra Vestfold til Finnmark. Vil du lese om fiskarbondens liv anbefaler jeg Husmannsminner del 2 i Årbok for Vågan 2008.

Tilbake til S&D. Fru sjef i DIS-Norge - Torill Johnsen - har en spennende artikkel om Symboler & tekster på gravminner ved Møllendal kirkegård i Bergen. Også her kunne noe vært forbedret. For det første brukes samme bilde to ganger (side 40/41 & 43) - så interessant er ikke det bildet. For det andre kunne jeg tenkt meg at noen illustrasjoner av symbolene som omtales ble gjengitt.

Mine merknader til tross, dette heftet av S&D er et godt medlemstilbud der vi får grundig kjennskap til en sekundærkilde alle har god bruk for i slektsforskningen. Hvorvidt skifte av temaredaktør fra hefte til hefte er en god løsning på lang sikt lurer jeg på. Det krever i alle fall en langsiktig plan for hvordan de framtidige heftene skal gi en samlet helhet. Dette gjelder også for en fast redaktør. Så langt fungerer ordningen med temaredaktører greitt nok. Men viktigst av alt er at Slekt & data kommer ut, fire ganger i året, til alle vel 8.000 medlemmene i DIS-Norge.

tirsdag 7. juli 2009

Historisk sjanseseilas

Redaktør Jan-Eirik Hanssen er i slekt med meg. Han vet det neppe sjøl, han er firmenning med mine unger. Men han kjenner meg likevel gjennom andre sammenhenger, vi snakkes når vi møtes tilfeldig - vi er ikke i noen faste, felles fora.

Oppslagene i AN-tv & Avisa Nordland 17. & 18. juni fulgte han opp med en meningsytring - apropos - på ledersida. Her gir redaktøren en sterk støtte til et jektefartsmuseum, helst i Bodø.

Det skal han ha, avisa har i alle år, spesielt i artiklene til journalist Torgeir Grubstad, sett de historiske verdiene i jekta Anna Karoline.

Det er velkomment med støtte fra den fjerde statsmakt, men som hr. redaktør skriver: det kommunale sjølstyret prioriterer å jobbe med et kulturhus. Da er det ikke opportunt å bidra til at andre kan jobbe med sitt kulturminneprosjekt - dessverre.

lørdag 4. juli 2009

Stafetten går videre

Etter en måned med Gretas bloggSOL Slektsforskning er PR-plassen nå overtatt av BrittN's slektsblogg. Britt Iren Neergård møtte jeg i april på tillitsmannskonferansen i DIS-Norge. Hun er sykepleier & aktiv slektsforsker.

SOL-verten anbefaler i de neste fire ukene at bloggen hennes leses jevnlig. Det gjør jeg - BrittN's slektsblogg er derfor på min liste over "andres rom". Jeg vil anbefale alle DIS-ere, samt øvrige interesserte å ta turen innom.

BrittN skriver godt om varierte temaer knyttet til Romsdalen, generelt om slektsforskning & er godt illustrert. Hun bruke samme bloggmal som meg & det er fint å se hennes innlegg som passer godt til malen. Det er vanskelig å trekke fram et av hennes blogginnlegg - det er så mange gode å velge i mellom. Men jeg landet likevel på et med interesse for flere:

Les BrittN's blogg om Arnulf Øverland.

torsdag 2. juli 2009

Hamsuns Bodø - Hamsun i Bodø

En gang tidligere blogget jeg om en byvandring i Hamsuns fotspor som jeg ikke kunne delta på. Her forleden fikk jeg invitasjon til å være med når lokallaget av HIFO - Den norske historiske forening - i Bodø skulle avholde sommermøtet. Vel tredve personer samlet seg på biblioteket & hørte Wilhelm Karlsen snakke om Bodø fra 1862 til 1939 & om Knut Hamsuns besøk & opphold i byen dann & vann. Han viste gamle bykart, postkort & fotos, samt ispedd Bodørelaterte Hamsuntekster - hovedsaklig fra forfatterens brev.

I tillegg supplerte Jan Oscar Bodøgaard med opplesning av så ulike Bodøforfattere som Tor Eystein Øverås (f. 1968) & Pelle Molin (1864-1896).

Etter denne oppløftende starten vandret vi i den lille, gamle by fra biblioteket, rundt rådhuset, til steder der Hamsun bodde eller må ha vært. Han må bl.a. ha gått i land fra indre landgangskai.
- Her var det bare myr før, ropte Karlsen, & pekte mot Solparken.
- & der folkens, mens han pekte på kirka, der lå det en gang ei vindmølle.

100 meter nedenfor rådhustårnet hadde skomaker Bjørnsen sitt hus [øverste foto, hus langt til høyre] før krigen. Her gikk forfatterspiren i lære, men han var "lat, & drømte seg lett bort".
"Snill & velvillig, gjorde sig umak med arbeidet, men det hendte likevel rett som det var at han lot sylen hvile & blev sittende & holde skoen uten å sy grimen fast. (?) Hamsun var ikke snakksom & lite kameratslig."
Skomagermester Petter Bjørnsen, d. 1920.

Seinere bodde han flere ganger på Grand hotell:
"Flere år efter stod jeg i en hotelkjelder i Bodø & brændte op alt jeg hadde av vers. Så var det gjort."
På Gjengrodde Stier, 1949.
Slik fortsatte en spennende byvandring til en nådde den nedlagte kirkegården (1886-1919) som nå heter Pelle Molins plass. Dette var en av mine barndoms oppvekstplasser, en perle ved havet, mot sørvest.