lørdag 27. oktober 2012

PR i høstnatta

Siste lørdag i oktober vet jeg hva jeg skal gjøre, hvert eneste år. Slektsforskerdagen 2012 arrangeres i Bodø & 35-40 andre steder i landet vårt. De fleste SFD'er lages av DIS-Norge & lokale DIS-grupper, men mange steder står frittstående historielag bak arrangementet. Men navnet er det samme & datoen er den samme. En positiv smitteeffekt som alle har glede & nytte av.

Slektsforskerdagene gjør ikke seg sjøl. Her må det arbeid til. 

Planlegging
Programmet skal lages, foredrag & kurs skal avtales, medarrangører skal inviteres med, lokaler bestilles osv. Lokalet bestilles faktisk 12 måneder før.

PR
Når forarbeidet  er gjort (stort sett) lages en oppsummering av program & deltakere som seinere blir til medlemsinformasjon & pressemelding. I god tid før dagen ringer jeg til Avisa Nordlands annonseavdeling & bestiller annonsen. Ved å oppgi annonsenummer til fjorårets arrangement - de lagrer alle annonsene i 13 måneder - får jeg den tilsendt på e-post. Endringer påføres & sendes tilbake. I 2012 gjorde jeg det to eller tre ganger før resultatet var ferdig. Årets annonse er en av de peneste i har hatt, synes nå jeg. Den sto på trykk onsdag & fredag.

Media kontaktes for avtale om omtale. I år var det nestleder Anne Grete Mensen i DIS-Salten Slektshistorielag som gjorde det, & fikk med seg utstiller & foredragsholder Sten Isaksen til Avisa Nordland. Oppslaget dekket nesten ei helside & kom onsdag. Veldig godt jobba.

Ettersom årets tema er "gamle brev forteller" var mesteparten av omtalen knyttet til posthistorie. Det er bra for å trekke inn nye, interesserte personer.

En henvendelse til NRK-Nordland medførte ingen radioopptreden, men statskanalen omtalte vår slektsforskerdag flere ganger på fredagen. 

Nytt i fjor var datakurs som startet samtidig som foredragene. Særlig søk i kyrkjebøker var populært.

Nytt i år er at kursene starter en halvtime før foredragene. Per-Olav Broback Rasch starter datakurset kl 10.30 & holder på tre kvarter i kursrommet, mens Torbjørn Seiring starter det første foredraget kl 11.00 i et helt annet rom. Så går det slag i slag med et nytt tilbud hver halve time, foruten et stort & omfangsrikt slektstorg i fylkeshusets kantine. 

Vi gleder oss til dagen i dag & vet at lørdag 26. oktober 2013 gjør vi dette en gang til, noen erfaringer rikere. Hurra for alle frivillige!

søndag 21. oktober 2012

Losmedaljen

Forfatteren Svein Skotheim holdt i desember 2011 et underholdende & interessant foredrag for DIS-Salten Slektshistorielag om keiser Wilhelm II av Tyskland & hans 23 norgesreiser med keiseryachten Hohenzolleren. Sju av årene dro keiserfølget til Nord-Norge, hvorav Bodø ble besøkt seks ganger. Saltstraumen, Digermulen, Lyngsalpene & Nordkapp var de mest eksotiske reisemålene.
 Vel 45 personer møtte opp på Bodø bibliotek. Ole Henrik Iversen kunne fortelle at hans oldefar Peder Gundersen på Vollen i Rønvik var kjentmann da keiseren & hans offiserer ei julinatt i 1891 dro opp på Veten hvor de festet & la de første steinene til dagens Keiservarde

Ei kvinne hadde med seg en medalje som oldefaren Helmer Andreassen, dampskipslos i Torghatten D/S-selskab, hadde fått fra keiser Wilhelm i 1912. Medaljen lå i ei lita eske, litt mindre enn ei fyrstikkeske & var av edelt metall. Kveldens kåsør, & forfatter av boka Keiser Wilhelm i Norge, hadde aldri sett denne type medaljer under sitt arbeid.

Etter foredraget fikk Skotheim overrakt en artikkel fra boka Røtter i Rødøy om keiserlos Hans Samuel Olsen som under 1. verdenskrig returnerte sine gaver til den tyske ambassaden i Christiania pga norske handelsskip som ble senket av tyske ubåter.
 Foto © David Losvik
Les min omtale av Skotheims bok her.

tirsdag 16. oktober 2012

DIS-frimerker & motivdatostempling

Slektsforskerdagen 2012 går av stabelen lørdag 27. oktober. I år er temaet "Gamle brev forteller" - brev, postkort & postvesen. På SFD'en i Bodø, samt mange andre steder, vil det være et særstempel - motivdatostempel - slik du ser her. 

For å lage en egen vri bestilte jeg to sett personlige frimerker til dagen. 24 frimerker med DIS-Norges logo, dvs tre hefter a 8 stk. Samt et ark a 20 frimerker med et fargepostkort av Bodø fra 1910. Det første med logo på ble mest vellykket, postkortet ble for lite detaljert, sjøl om motivet var flott

Kostnaden ble knapt 15 kr pr A-postfrimerke, det var bare litt dyrere enn portotaksten på kr 9,50. Nå gjelder det lage noen pene konvolutter til minne om høstens flotteste eventyr.

søndag 14. oktober 2012

Gravminnefotografering i Saltdal

Foto © DIS-Norge
Saltdal Historielag har fått Saltdal Fotoklubb på lag med å fotografere gravminner i bygda. En liten notis i Avisa Nordland bringer gladnyheten. Idéen er glimrende - noen er god på lokalhistorien, andre er flinke fotografer. Kanskje får vi spennene artikler i neste års Saltdalsbok?

I DIS-Norges Gravminnedatabase er det registret 6.540 gravlagte i Saltdal: 

Saltdal kirkegård har 3.401 gravminner, mens Øvre Saltdal kirkegård har 1.057. 

krigskirkegården i Botn er det 2.063 serbere, men dette taller varierer sterkt fra kilde til kilde.  

Saltdal kommune skriver at "på den jugoslaviske krigskirkegården er 1.657 jugoslaver begravet, av totalt 2.368 som døde i Norge under krigen 1940-45." Mens Wikipedia setter tallet til 2.569 graver i Botn. Kirkedepartementet skriver i Stortingsproposisjon 81 L (2010-11) at "Krigsgravtjenesten har registrert 28.266 utenlandske falne som er gravlagt i Norge: 12.678 sovjetiske, 11.573 tyske, 2.410 jugoslaviske (...)"

Fotoprosjektet skal nok dokumentere de norske gravminnene som har svakere vern enn krigsgravene. De sistnevnte er beskyttet av internasjonale avtaler.

Pr idag er det bare et minnesmerke over krigens falne i Saltdal med 19 navn. En av dem - Sverre Granlund - har en vei i Bodø oppkalt etter seg.

På søketjenestsen Gravminner i Norge er det nå vel 2,3 millioner gravminner registrert. Av disse snart 1,2 millioner gravminner med bilde.

fredag 5. oktober 2012

50 years with "Love Me Do"

I dag for 50 år siden kom den første ekte The Beatles-singelen "Love Me Do" ut i Storbritannia.  Dette var starten på en lang, lang rekke av singler, EP'er, LP'er, CD'er & etterhvert en stor variasjon er formater, herunder også plater med bilder inne vinylen.

Den første utgivelsen var tradisjonell slik de var på den tiden. Parlophone brukte på tidlig 60-tallet en rød etikett med standard opplysninger. Plata hadde ett lite senterhul for platespillere, men en kunne trykke ut den innerste delen & lage et større senterhull. Det siste var viktig pga bruk i jukebokser eller andre automatske skiveskiftere.

Papiromslaget var enkelt & fargerikt. De finnes i flere versjoner & mønster. Her var ingen bilder av artistene.

Når Love Me Do kom til Norge vet jeg ikke, men jeg er ganske sikker på at denne gruppen forandret mitt musikkliv vesentlig våren 1963.

På den aller første Beatles-singelen spiller Ringo Starr trommer, her hører vi ingen tamburiner. Jeg poengterer dette, fordi det finners flere innspilte & utgitte versjoner av denne sangen.

Fra i dag av står 50-årsjubileene i kø, de varer i minst åtte år framover. 
Gratulerer med dagen alle fans!