torsdag 12. november 2009

15 % nedgang på slektsforum

DIS-Norges forum for etterlysninger & debatt - Slektsforum - fikk i oktober 177 nye brukere. Dette var 31 færre enn samme måned i fjor, dvs en nedgang på 15 %. Ved utgangen av oktober var antall brukere 10.632.

I oktober fikk vi 5,9 nye brukere pr dag. Samlet økning hittil i år er 5 %, m.a.o. fortsatt over prognosen på 1 %. Ny prognose for nyttårsaften er nå 11.028.

Hittil i november er det en sterk økning i månedens første elleve dager. I år falt Slektsforskerdagen 2009 på siste lørdag i oktober, & effekten av den er nok at flere brukere strømmer til forumet. I hele november i fjor fikk vi 6,7 nye brukere pr dag, hittil i november er snittet 7,7 pr dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar