tirsdag 19. januar 2016

Post 13. Småbåthavna - Byvandring 1985-2015


Før: Gatekkjøkken 1975-2013
Her utenfor Radisson lå i ei årrekke Mathisens gatekjøkken (1975), seinere Småbåthavna gatekjøkken. Driften ble avviklet & huset revet i november 2013. Her kommer kanskje i 2016 Mathavna - et restauranthus tegnet av Snøhetta arkitekter. Vi får håpe at rekebåtene fortsatt får ligge her nede ved kaia.

Før: Moloveien ca 1967
I Moloveien langs småbåthavna lå skipshandelen til Wilhelm Karlsen (hus nr 2) & flere trelasthandlere på rekke & rad. Helt til høyre før bakken startet lå Asbjørn Nilsens elektroverksted. I småbåthavna lå trebåtene fortøyet, & fra flytebrygga solgte «byfeskeran» blodfersk auar (uer), torsk & sei til husmødre & byens gubber.

Natten mellom 17. & 18. februar 1984 tente en 17 år gammel gutt med fyrstikker på 12 branner forskjellige steder i Bodø. Et marerittdøgn for brannvesenet som kulminerte med en millionbrann da Linds Trelasthandel (der fylkesmannen ligger i dag) brant ned til grunnen. Gutten sjøl bodde i et hus i Prinsensgate, rett overfor trelasthandelen. 
Før: Småbåthavna 1975

For næringslivet i gata ble etter hvert Moloveien håpløst upraktisk i forhold til varetransport & kunder. I stedet kom, på rekke & rad fra venstre: 


Moloveien 16 Nordlandsbanken 2000
Moloveien 14 Thon Hotell 2000
Moloveien 12 Statens Hus 1999
 
Moloveien 10 Statens Hus 1989  - på branntomta til Lind
Moloveien 8 i desember 2005 (i bakken)
Moloveien 6 2012 (i bakken)
Moloveien 2 med Prixbutikk i krysset med Prinsensgate 2014
PBL private barnehagers landsforbund i krysset Hålogalandsgata & Prinsens gate åpnet i august 2013.
 

På resten av «kvartal 98» foregår det en sterk boligbygging med flere hundre leiligheter under navnet «Byparken» …. & den siste byfiskeren døde i 2014, men heldigvis har vi fortsatt rekebåtene.

- - - - -
Gå til post 14, Ytterst på moloen. Klikk her.


Disposisjon & oversikt over stasjonene på byvandringa 1985-2015 finner du her.

1 kommentar: