tirsdag 29. september 2009

Navn i stein

Sjøfarende folk på Esøya gjennom århundrene.


Heinz Kusch skal på medlemsmøtet i DIS-Salten Slektshistorielag torsdag 1. oktober snakke om nordlandskystens største gjestebok – Esøya. Heinz har en rekke interessante bilder med sjøfarendes initialer, navn & årstall.

Esøya ligger i Vevelstad kommune, på sørvest-sida av Hamnøya, lengst mot sør i Hamnsundet. Her har det fra gammel tid blitt tatt ut kleberstein til kirkebygg & til produksjon av steinkar. Her er det blant annet tatt ut stein til bygging av Tjøtta kirke, St. Knuts kirke på Tilrem & domkirken i Trondheim. Driften foregikk i middelalderen.

Så sent som på 1800-tallet ble det tatt ut en prøvelast til Nidarosdomen i Trondheim. Spor fra bruddet vises fortsatt. Nordsida av Esøya blir kalt kystens største gjestebok.

I den løse klebersteinen finner vi tusenvis av navnetrekk ritet inn i fjellet av sjøfolk som har søkt nødhavn fra 1600-tallet & frem til vår tid. Esøya er nordlandskystens største gjestebok. På øya finnes også runeskrift fra 1100-tallet.

I 1095 var det kongebesøk i Hamn. Kong Magnus Berrføtt & hans følge overrumplet motstandsfolk med Tore Steigar i spissen. De flyktet på land i Hamn. Det endte med et slag mellom kongens menn & opprørerne. Tore fra Steigar & hans svigersønn Egil ble hengt på øya Vomma. Denne øya er godt synlig i landskapet. Sagnet sier at de ble gravlagt på Esøya.
All fotos tatt av Heinz Kusch / Pia Lidvall.

mandag 28. september 2009

Endene møtes & skilles til slutt

Den store nordiske krig var tema i tre utgaver av Donald Duck & Co, slik jeg skrev om her. I forrige ukes blad (nr 39) kom siste episode om Donaldus, Donald & nevøenes reise i tid & rom.

Jeg røper neppe noen stor hemmelighet når jeg forteller at de finner skattekartet tilslutt, men på et ganske uventet sted. Vi lesere får også vite hvorfor Danmark/Norge var i krig med Sverige. Illustrert av noen nebbete konger - Karl XII & Frederik IV.

lørdag 26. september 2009

Sävar & Ratan

Slaget i Sävar & trefningen i Ratan var slutten på den svensk-russiske krigen, slik jeg blogget om her & her.

Merkesåret 1809 ble et vellykket jubileum for både svensker, finner & russere. Ja nordmenn til.

Fortsatt er mye ukjent om sista slaget. Derfor leter svenske arkeologer fortsatt etter soldatenes levninger - det døde ca 1.000 mann i Sävar & Ratan i august for 200 år siden.

Arkeologene ved Umeå universitet har fundert på hvor det ble av de ca 1.000 soldatene som omkom i august 1809. Under krig var det vanlig å begrave falne soldater på slagmarka. Lokalbefolkningen kunne også samle døde i tilfeldige massegraver. Det hastet med å fjerne likene pga lukt & sykdomsangrep. Bare de øverste offiserene fikk en skikkelig grav.

Høsten 2007 tok en i bruk politihunder i Sävar, i søk etter levninger fra gamle dager. Hundene avmerket to steder. I slutten av august 2009 gjennomførte arkeologene en prøveutgravning etter hundenes markeringer. Men ingen levninger ble funnet der arkeologene satte spaden i jorda. En musketerkule er den eneste som minner om en krig. Derimot ble mye søppel fra tidlig 1900-tall funnet, skriver Västerbottens-Kuriren her.
Foto fra avisa på: www.vk.se

torsdag 24. september 2009

Fra HTML til PDF

I går skrev jeg om lagring av t.d. blogg & andre websider. Etter å ha testet en rekke gratisprogrammer som kan konvertere websider til PDF fant jeg svært få som er gode. Noen programmer skriver ut bloggen med:
  • Bilder delt på to ulike sider.
  • Tekst deles slik at samme linje kommer horisontalt med 50 % på hvert sitt ark.
  • Rammer som ikke eksisterer på nettet.
  • Overlapping av tekst fra margen over sjølve blogginnlegget.
  • Forminsker tekst for mye - vanskelig å lese.
  • Presenterer margen på eget ark & bloggen på annet ark.
De forkastede konverteringsprogrammene lister jeg ikke opp her. Testen besto i å konvertere & lagre januar 2009 innleggene i bloggen Tid & rom – 31 store & små artikler.

To programmer kan nevnes, først pdfdownload. Her må du laste ned et lite hjelpeprogram én gang & legge det inn som knapp i menylinja. Enkelt å sette i gang, konvertere aktivt vindu.

Teksten blir liten & januarrapporten kommer på 17 sider. Både bilder & tekst deles på uønsket vis. Anbefales derfor ikke.


Favoritten min er nettstedet htm2pdf. Her er det så enkelt at du limer inn url'en - nettsidens adresse, eller bare den artikkelen eller bildet du vil ha på PDF inn i feltet "Convert by URL" trykk på "Convert" & deretter "Download PDF". Så har du det på skjermen & kan skrive ut på papir.

Teksten blir normal & januarrapporten kommer på 29 sider. Ingen bilder deles & tekst er hel, sjøl om innleggene kommer på to ark. Anbefales sterkt.
Vet du om noen bedre program enn dette så skriv det i kommentarfeltet.

Generelt om lagring i HTML- & PDF-formatene skrev jeg om i gårsdagens blogg.

onsdag 23. september 2009

Evig eies kun det tapte

Evig eies kun det teipte – sa vi en gang i nærradiotida. Materialet på lydbånd & kassett dokumenterte sendingene. Noe av dette var utvilsomt av historisk verdi, men langt fra alt. Vi slektsforskere & historisk interesserte mennesker ser sjølsagt positivt på arkiver, biblioteker, magasiner & museer. Her får vi nyttig informasjon til glede for både hobby & framtidige generasjoner.

Men hva med vårt eget arbeid? Arkiverer vi vår slektsforskning på skikkelig vis? Hva med bloggen du & jeg skriver? Hvordan ta vare på materialet på en sikker måte? Jeg har ikke tro på at bloggleverandøren til evig tid vil lagre materialet. En dag kommer nok beskjeden: du må flytte bloggen, serveren blir lagt ned, tjenesten er opphør. Takk for laget, & god natt, om 30 dager er det slutt.

Jeg har sett på muligheten til å lagre bloggen på annen måte, i denne omgang på papir & elektronisk.

Elektronisk lagring er enklest. Ved å åpne bloggen & velge Fil > Lagre side som (Ctrl-S) > … kan jeg lagre bloggen som Nettside, bare HTML. [Firefox brukes her i huset]. Dermed får jeg en digital kopi som lagres på harddisk & kan kopieres til CD-rom plate el.l. I denne filen kan jeg også åpne kommentarfeltene.

Papirlagring antar jeg er best i PDF-formatet. Med rundt 200 innlegg på bloggen har jeg valgt å først lagre hver måned for seg i PDF, samt skrive denne ut på papir. Ulempen ved dette er at kommentarene fra andre ikke kommer med. Fordelen ligger i å skrive ut nettsidene på papir & sette dem i en perm. Lettere å bla seg igjennom.

Jeg har testet en rekke programmer som kan konvertere websider til PDF. Konklusjonene mine får du i bloggen "Fra HTML til PDF".

mandag 21. september 2009

Gadgets 2 - bruk av etiketter

Variasjon i bloggoppsettet søker jeg - som tidligere forklart - gjennom å rullere på sideelementene. Et av disse sideelementer [gadgets] er lista over etiketter, som hos meg heter Rom & tid.

Etiketter er viktig, det er fellesnevneren på flere blogginnlegg. En av mine etiketter heter Tidsreise. Dersom leseren liker et innlegg med den etiketten kan hun trykke på etiketten under innlegget & et internt søk i bloggen lister opp alle innleggene med den tittelen. Det siste øverst.

Jeg prøver å begrense antall ulike etiketter, slik at jeg ikke ender opp med en lang rekke etiketter som er brukt kun en eller to ganger. Mine tre mest brukte etiketter er Lokalhistorie, DIS-rommet & Tidsreise - så det er vel dét bloggen dreier seg om. Den minste brukte etiketten er Samisk.

Imidlertid er det noen som ikke bruker etiketter som en søkemulighet. Derfor har jeg også lagt inn flere bilder i sidemargen. Bildene er deretter gjort til aktive lenker. Når en besøkende klikker på bildet av det gamle Grand Hotell i Bodø gjennomfører hun et søk på etiketten lokalhistorie. Erfaringa mi er at flere trykker på bildene i margen. Forhåpentligvis finner de da noe interessant i tidligere publiserte blogginnlegg.

Jeg har ikke laget bilder/aktive lenker til alle etikettene mine. Det er sjølsagt interessant å legge slike lenker til nettsteder utenfor bloggen, se til dømes Historiesajten langt nede i margen.

søndag 20. september 2009

Avstemmingen er slutt

Ei ukes tid fram til 17. september hadde jeg ei meningsmåling oppe til venstre på bloggsida mi. Av 36 deltakere sa 86 % (31 stk) at de var medlem av DIS-Norge, mens 4 personer - 11 % var ikke medlemmer.

Konklusjonen på denne testen er at noen medlemmer av DIS-Norge også leser slektsbloggen min. Sannsynligvis har også et par-tre av dem ei bloggside.

Mer er det ikke å si om det.

En person svarte at hun/han ikke var medlem, men var interessert. Dette var sannsynligvis en leser som søkte på stikkordene kirkebøker + Meløy.

Jeg vil foreslå for alle som er interessert i slektsforskning, lokalhistorie & tidsreiser å ta kontakt med DIS-Norge lokalt eller melde seg inn i DIS-Norge her.

fredag 18. september 2009

Barnelova & slektsforskning

1. januar 2009 trådte i kraft en ny paragraf i barnelova om medmorskap til et barn. Den nye § 4a skal ivareta barn i lesbiske familier. Et formål jeg har full forståelse for. Men paragrafens andre ledd er rystende lesning. Et barn skal ikke kunne ha en far, dersom ei kvinne lever i medmorskap med barnets biologiske mor.

Alle barn har en far, & ei mor, det er rein biologi. Men jeg kan ikke med beste vilje forstå at det norske Stortinget i lovs form skal bestemme at et barn i enkelte lesbiske parforhold ikke har en far.
Lov om barn & foreldre (barnelova).

§ 4a. Medmorskap til barnet
Som medmor til barnet skal reknast moras kvinnelige ektefelle eller sambuar, dersom medmorskapen følgjer av ekteskap, vedgåing eller dom.

Eit barn kan ikkje ha både ein far & ei medmor.

Føyd til med lov 27 juni 2008 nr. 53 (i kraft 1 jan 2009, etter res. 27 juni 2008 nr. 745).
Vi slektsforskere vet at kompliserte familieforhold er vanlige. Historiker Alan Hutchinson sa en gang - da han presenterte Gård & slekt i Saltdal - at på gårdene kunne en ha opptil fire typer barn: våre barn, mine barn, dine barn & ingens barn. Den siste gruppen var barn av det første parforholdet der dødsfall, gjengifte, dødsfall & gjengifte gjorde at ingen av disse barnas foreldre levde. Men de hadde en far like sikkert som de hadde ei mor - engang.

Det vil være uheldig for framtidas slektsforskere - men enda mye mer for det barnet som "ikke har en far" - at loven forblir stående på dette punkt.

Nå har den kjente debattant Nina Karin Monsen stevnet staten for retten, i hovedsak på grunn av endringer i ekteskapsloven. Det er godt at noen tør fremme upopulære synspunkter:
Mister rett til far
- Vi kan ikke akseptere at barn mister rett til far i norsk ekteskap. Om vi ikke vinner fram i norsk rettsvesen, anker vi videre til FNs menneskerettighetskomité, har Nina Karin Monsen uttalt.

torsdag 17. september 2009

Googling VI

Dagen etter Stortingsvalget la jeg ut en tidsreise om valget i 1977. Historien Til sengs med ... ble fort fanget opp av søkemotoren Google. Allerede etter 3 timer & 26 minutter søkte en person i Oslo etter søkeordene stemmesedler narvik funnet - & øverst av vel 700 treff sto linken til blogginnlegget mitt. Jøss, dette gikk fort ! Prøv sjøl her.

onsdag 16. september 2009

Gadgets 1 - duppeditter i en blogg

Blogging er gøy, jeg innrømmer det. Skrive, formulere, illustrere, tenke, få ideer, bli inspirert av andre. Ja det er mye positivt med blogging. Dog, å ha noe nytt hver dag er neppe mulig. I januar-mai hadde jeg i snitt et innlegg pr dag, mens det i sommer datt ned til ett hver tredje dag. Forsåvidt greitt ettersom leserne også tok sommerferie, fra en topp på 60 besøk 4. juni til seks besøk 25. juli.

For å få inn en variasjon i bloggen har jeg forsøkt å variere innholdet & plasseringen av "gadgets" i margen på bloggen min. Med ujevne mellomrom bytter jeg om på dem. Min profil står ikke høyt oppe til enhver tid. Andres rom (Bloggrull) vil jeg gjerne fremheve, mens Rom (Mitt arkiv) kan bli altfor lang i slutten av måneden. Jeg trenger ikke profilere den lista høgt på siden.

Ved valg av gadgets - det gjøres under utforming av bloggen - velger jeg kun tilleggsfunksjoner som samsvarer med bloggens innhold, stil & farger. Til dømes den nye klokka som er kommet opp. Digitale tall var helt uaktuelt, & heldigvis var den analoge klokka et vakkert ut.

Takk til lederbloggen i DIS-Norge for klokketipset.

tirsdag 15. september 2009

Til sengs med ... Hanna Kvanmo

Melodi Grand Prix & norske valg har en ting til felles. Opptellinga & avstemmingsresultatet er mange ganger mer spennende enn henholdsvis musikken & valgkampen.

Stortingsvalget 1977 var et av det mest spennende i moderne tid. Jeg var 22 år & 77-valget var det første stortingsvalget jeg kunne bruke min stemmerett. *) I august reiste jeg til Bergen for å studere, så borgerplikten ble nok gjennomført ved å forhåndsstemme på rådhuset i Bodø.

Valget var jevnt. SV - under navnet Sosialistisk Valgforbund - fikk inn 16 representanter fire år tidligere, derav to fra Nordland. Det var forventet at SV ville gjøre det dårligere i 1977, nå som EF-avstemmingen lå fem år bak oss. Imidlertid var alle forbauset etter grovetellinga i Nordland. Ingen av nordlandsrepresentantene var fra SV. & dette i det røde fylket der SF - Sosialistisk Folkeparti - allerede i 1961 fikk en stortingsplass. Valget var svært jevnt. På valgkvelden 12. september var stillingen 78 til A & SV, mot 77 til de borgerlige. Tirsdag den 13. tok KrF et mandat fra Arbeiderpartiet i Møre & Romsdal under fintellinga. Lars Korvald, Gunnar Stålsett & Erling Nordvik startet regjeringssonderingene. Men seieren var fortsatt knapp, de borgerlige hadde bare én stortingsrepresentant mer enn sosialistene i Arbeiderpartiet & SV.

Onsdag 14. september - to dager etter valget - rystet et politisk jordskjelv gamlelandet. Under fintellinga i Narvik ble det oppdaget en alvorlig feil.
Under telling av valgsedler fulgte en denne prosedyren: Stemmesedlene ble først sortert etter parti eller liste & deretter telt opp i bunker på 50 stemmesedler fra hvert parti. Så ble sedlene lagt i en tellekonvolutt & signert av to fra tellekorpset. Utenpå denne skrev en antallet (hvis det var lavere enn 50). Deretter ble tallene fra konvoluttene rapportert videre & summert kommune- & fylkesvis. Ut fra antall avgitte stemmer ble mandatene fordelt innad i hver valgkrets, som ved Stortingsvalg er fylkene. I 1977 hadde Stortinget 155 representanter, hvorav 12 kom fra Nordland.
Valgstyret i Narvik oppdaget en avgjørende feil. I en konvolutt som skulle inneholde 50 høyrestemmer**) fant de 50 SV-stemmer. Grovtellinga på valgnatta endte med at Høyres Elsa Kobberstad fra Narvik hadde tatt sistemandatet i skarp konkurranse med SV. Nå som Høyre gikk 50 stemmer tilbake & SV tilsvarende fram, gikk sistemandatet til SV & Hanna Kvanmo fra Rana. Dermed snudde flertallet på Stortinget & Odvar Nordli fortsatte som statsminister.

I Narvik & i Nordland beskrev en opptellinga slik "Æ gikk te sengs med ho Elsa Kobberstad, & våkna opp med ho Hanna Kvanmo".

*) Året etter ble stemmerettsalderen senket fra 20 til 18 år.
**) I en sekundærkilde står det at SV-stemmene lå blant A-stemmene.
. . . . . . .
Foto fra tv2.no - figur fra Wikipedia
Obs dette er versjon 2 av historien, korrigert etter innspill fra en bloggleser.

mandag 14. september 2009

Nordisk tidsreise i Donald Duck & Co

Ukebladet Donald Duck & Co trykker nå en historie over tre uker (37-39) skrevet & tegnet av nordmenn: Tormod Løkling & Arild Midthun har levert hhv tekst & tegninger, & handlingen er lagt til Den store nordiske krig 1700-1721.

Det hele starter med evig blakke Donald som leter på loftet etter noe å selge. Plutselig dukker opp fra intet en levende ane fra 1719 - Donaldus - sendt gjennom tid & rom for å finne sitt glemte skattekart.

Donald & nevøene blir med på reisen, først i rom til Oslo & Stockholm for å finne det forsvunnet skattekartet. Men det er letter sagt enn gjort. Donaldus forteller (i episode en) sine etterkommere om et slag mot svenskene i Kattegat 1715 & vi får (i episode to) en helt ny versjon av slaget ved Dynekilen 1716 der Tordenskiold – unnskyld Tordenduck – slo den svenske flåten.

Tegneserier er kultur, & i denne historien ligger Andeby tett opp til nordisk historie. I siste episode får vi vite om Donald får endene til å møtes.

lørdag 12. september 2009

Delta i målingen

I løpet av ei uke kommer det ca 250 besøk til Tid & rom. Noen bloggvenner, noen etter googlesøk & lignende. Men hvor mange er medlemmer av den flotte organisasjonen DIS-Norge?
Hva er DIS-Norge?
DIS-Norge er landets største forening for slektsforskere, med over 8.700 medlemmer. Foreningens formål er å skape et landsomfattende forum for slekts- & personhistorie hvor databehandling & Internett brukes som hjelpemiddel, spre kunnskap om dette & for øvrig stimulere til slektsforskning i Norge.
Dere som besøker bloggen min oppfordres til å gi sin stemme én gang i løpet av avstemningsperioden. Skjemaet finner du øverst til venste på siden,

Her kan du se Min første avstemning & her er Avstemningen er slutt.

torsdag 10. september 2009

Stafetten går videre

Mette Gunnari - ansatt i DIS-Norge & SOL-vert i slektsforskning - fortsetter å framheve gode blogger på nettet. Æren i september tilfaller Henning Andersen. Vel, dette er vel ikke en rein blogg Hennings slektsider inneholder elementer av hjemmeside, nettsamfunn & blogginnlegg.

Jeg har vært lite på besøk hos Henning, men førsteinntrykket er en allsidig & aktiv side med mye stoff om slektsforskning. Det vil bli spennende å følge utviklingen her. Han har bl.a. også noen fine bilder fra sine områder:

Kanskje burde det stått et sted om hvorfor & hvordan en skal registrere seg på denne sida? Får vi tilgang til andre ting eller kan vi legge inn egne innlegg?

Her vil jeg framheve en morsom blogg om hvordan han fant signaturen til to av sine aner i en borgerlig vielse i 1890:
“Sånne signaturer synes jeg er gøy å ha i slektsprogrammet, særlig når ordentlige bilder av dem mangler.”

onsdag 9. september 2009

Snublet i innspurten

Kvandalslekt fra Salten er tittelen på ei slektsbok som Gudmund Solstad fra Fosnavåg har laget. Jeg har tidligere lest hans artikler i Saltstraumboka 2008, & så fram til å lese i denne boka på et ukjent antall sider. Dessverre har Solstad snublet i innspurten. Det er synd for det går lang tid mellom hver oppdatering av slike omfattende bøker.

Slektsboka starter med en 14 siders artikkel om valg av metode, innsamling av data, m.v. før han går over i å beskrive Kvandalen & slekta derfra. Innimellom kommer utdrag av jektefarhefter Solstad tidligere har gitt ut, samt informasjon om familien på Knaplund (i Saltstraumen) der han sjøl kommer fra. Forfatteren skal få pluss for å beregne gjennomsnittsalderen i tre generasjonen (dvs ikke medtatt de som døde som liten). Jeg har tvilt meg fram til at dette er en ok innledningsartikkel som flere enn slekta har litt interesse for. Sjøl er jeg i slekt med de fleste i boka gjennom anen Karel Kneese fra Saltstraumen, men jeg regner meg ikke med i målgruppa for denne slektsboka.

Mye å sette fingeren på.
I slektsrapportene er det mange ting som kunne vært forbedret. Fortløpende sidenummerering t.d. for lettere å finne fram. Etter innledningen på 14 sider kommer flere bolker som alle starter med side 1. Bolkene er - så langt jeg skjønner på hhv: 1, 1, 1, 1, 13, 7, 67 & 14 sider. Helt til slutt kommer en bolk som starter på side 19 (!) & slutter på side 90. Jeg har ikke summert sidetallet.

Det virker som at rapportene er laget i Embla Familie & Slekt. Jeg kjenner ikke programmet & de fontene som eventuelt følger med, men Solstad har valgt å bruke en meget uleselig fonttype med ekstra swung. Når navn settes i bold/fetskrift blir mange navn uleselig, t.d. Ilmork der de tre første bokstavene flyter sammen.

En del automatisk rapportuttrykk virker … snålt:
”Han ble beskrevet som Kom fra Meløy” – hvorfor ikke ”Han kom fra Meløy”?
”Han ble beskrevet som Bjørngården punj Fjell”.
”Han ble gravlagt «Omkom trolig på havet i 1750»”
– alle tre dømer fra side 6 (en av dem).

Fødested oppgis flere steder som Punj Fjell. For utenbygds folk må en tro at Punj er et stedsnavn. Jeg tviler på at dere finner det på kartet. En bedre gjengivelse er ”punj Fjell” med bruk av apostrof ” foran & bak for å vise at dette er et sitat eller uttrykk. Eventuelt bruke ”på Fjell” uten apostrof. Punj betyr på saltendialekt oppunder:
”Kem é du punj?” – dvs ”hvem er dine foreldre?”

Skriften & manglende sluttbehandling gjør at denne slektsboka leveres raskt tilbake til biblioteket. Synd at så mange timers arbeide nesten blir … ja, jeg sier ikke mer.
. . . . . . . .
Kvandalen ligger i tidligere Skjerstad kommune (nå i Bodø) rett sør for Fauske sentrum, på andre siden av Skjerstadfjorden. Merk at kartverket skriver Kvanndalen - med to n-er.

søndag 6. september 2009

Digitalt fortalt & bloggjungelen

Digitalt fortalt ble presentert for vel tretti medlemmer sist torsdag. Når en står sånn foran ei forsamling & snakker, samtidig med at en skal gjøre noe på dataen, er det lett å overse noe. Heldigvis ga forsamlinga klar beskjed når noe ikke var riktig utfylt, eller når jeg "ikke så" det jeg gjorde.

Etter en generell gjennomgang & visning av bl.a. den digitale fortellingen om Papirdokkene mine logget jeg inn & la inn ei historie. Sjølvsagt hadde jeg jukset litt & laget tekst på forhånd. Bildene var lagret på PC'n, & jeg hadde tenkt i gjennom rekkefølgen.

Historien jeg la inn heter Ulrick Riedl & omhandler en tsjekkisk handelsmann i Bodø. Medlemmene syntes dette var en interessant måte å formidle historien på. En av dem Åse fra Åsen - sa at hun hadde en historie fra krigen som hun skulle legge ut sjøl seinere, etter en liten bearbeiding.

27 av de vel 30 oppmøtte.
Foto: Svein-Erik Davidsen

Andre del av møtet var en gjennomgang av 12-15 ulike blogger med slekt & historiske tema. Underveis snakket jeg litt om teknikker & tips for redigering, lenking, bilder & copyright.

Ulovlig fildeling er i media, & her må en være forsiktig & ikke stjele bilder som andre eier. Willy fra Tverlandet mente at jeg var for kortfattet om en så viktig sak, & han har nok rett.

Oppfølginga er et bloggkurs onsdag f.k. Jeg håper at i alle fall noen kommer, men det er jo ikke nødvendig å gå på kurs for å lage blogg. Det er bare å sette i gang. Les mer på DIS-Saltens møtereferat her.

lørdag 5. september 2009

Minneboken om Bodø

På nettauksjonstedet QXL.no ligger det for salg ei bok jeg har i bokhylla mi. Jeg arvet Minneboken om Bodø av mine foreldre & er ikke interessert i å kjøpe boka, men kanskje noen av leserne mine er interessert?

Sjøl har jeg brukt mi bok ofte for å se både folk (som jeg ikke er i slekt med), hus, gater & butikker. Mange ganger har bildene - sammen med et gammelt bykart - vært nyttig for å identifisere hvor hus & butikker lå før bombingen i 1940.

Det er feil i teksten til ett foto minnes jeg, ellers er det rett. Forfatteren var mangeårig bestyrer & konservator ved Nordlandsmuseet - Eivind Thorsvik 1908-2001. Jeg var i begravelsen hans.

Selgeren beskriver boka nøkternt slik:
Eivind Thorsvik (red.): Minneboken om Bodø. En kavalkade i bilder over Bodø i hverdag & fest fra tippoldefars tid til i dag. Ødegaards Forlag, uten utgivelsesår. – seneste bilde i boken er datert 1952. 106 sider. Inneholder 5 siders tekst (”En liten Bodø-historie”) & ca. 100 sider med bilder fra Bodø – oftest to bilder pr. side med litt tekst til hvert bilde. Originalt grønt dekorert helsjirtingsbind. Navn på første blanke siden. Boken ellers i bra stand. Sendes billigst som smartpost-pakke (115 kr).
Auksjonen finner du her, sluttdato er 7. september 2009 kl 21:30. Jeg kjenner ikke selgeren, men ser at han har flere andre historiske bøker til salgs på qxl.no

torsdag 3. september 2009

Slektsforum i august - opp 3 %DIS-Norges forum for etterlysninger & debatt - Slektsforum - fikk i august 130 nye brukere. Dette var fire - 4 - flere enn samme måned i fjor. Ved utgangen av august var antall brukere 10.316. I august fikk vi 4,2 nye brukere pr dag, dvs 3 % økning fra samme måned i fjor. Samlet økning i første halvår er fortsatt 9 %, m.a.o. godt over prognosen på 1 %. Figuren denne gang er en ny vri. Her er nye brukere akkumulert gjennom 2008 & hittil i 2009. Vi ligger godt over fjoråret, men fortsatt mangler 750 for at vi skal nå 11.066 som er ny prognose for nyttårsaften. . . . . . . . . Her en kveld ringte et ektepar fra en annen nordlandsby. De trengte hjelp med å legge inn en etterlysning på slektsforum. Med PC både hos dem & hos meg, deres Slekt & data klar med brukernavn & passord [dn12345 & abc123 til dømes] gikk det greitt å logge seg inn på rett forum. Etterlysninga ble nok i korteste laget, med de fikk det da til. Etter mindre enn en klokketime var det første svaret kommet. Slektsforum er fantastisk - dere ?!


  

onsdag 2. september 2009

Høstens første medlemsmøte

Jeg skal i ilden nå på torsdag - samt onsdag i neste uke - når DIS-Salten Slektshistorielag starter møtesesongen etter en varm & solrik sommer.

Første høstmøte er ofte ikke så godt besøkt. Vi kan være heldig & ha sommer denne dagen, eller uheldig & ha en våt, mørk høstkveld. Derfor satser vi på egne krefter. Møter med eksterne innledere kommer seinere på høsten.

Torsdag den tredje skal jeg snakke om to emner:
- om hvermannsens mulighet til å legge inn sitt personlig kulturminne, sin personlige historie. Her skal jeg snakke litt generelt, vise søkemuligheter & et par eksempler, før jeg legger inn en digital fortelling sjøl. Fortellingen er om en gammel kjøpmann i Bodø som er omtalt i to ganger på bloggen Tid & rom som du leser nå. Kanskje noen allerede gjetter navnet på vedkommende?

Sjølvsagt skal jeg også orientere om DIS-Norges konkurranse vedrørende digitale fortellinger omtalt her.
  • Slektsblogging
- med utgangspunkt i blogglista vi finner under lederbloggen i DIS-Norge skal vi surfe gjennom en god del norske, tre-fire utenlandske & et knippe lokale bloggrom. Gjennomføringa her vil nok styres av de oppmøttes interesse & spørsmål.
Alle kan ikke gjennomgås. Foreløpig har jeg merket meg ti meget gode blogger, noen som er ok & noen som er mer variabel i innholdet. Sjølvsagt skal de fem bloggene jeg vet om i DIS-Salten presenteres.

For de som er interessert i å lage sin egen blogg vil vi onsdag i neste uke gjennomføre et kurs i "lag din egen slektsblogg".

PR-opplegget følger prinsippene jeg skrev om under PR i vinternatta, dog tilpasset at jeg sjøl er innleder denne gangen. Illustrasjonen over til høyre er omtalen som er lagt inn på origo.no. Den kan resultere i forhåndsomtale i Avisa Nordland. Vel møtt alle som kan.