tirsdag 12. januar 2016

Post 7. Torget - Byvandring 1985-2015

  Da jeg var liten solgte både Gustav Moe (rød gård til venstre) & M. Tjærandsen (på motsatt hjørne) huskeråd & jernvarer. Midt på husrekka i hvitt hus lå O. Johanson – Norges eldste klesbutikk, etablert i 1871. Mens damene fant nye klær hos Tandberg på hjørnet, med byens eneste buede glassvindu. 
På andre siden av kongestatuen (1959) lå Melkebaren. «Juret» - som stedet ble kalt av ungdomman i byen var Bodin meieris softisutsalg i Storgata. Slik var situasjonen i en uendelighet av år.

Vi står nå på et torg som er helt forandret fra 1985. Da var det gågate her, planta trær, blomsterhandlere hadde boder på fortauet, juletrær ble solgt fra lastebiler, ungene hadde lekeapparater å klatre i, rett nedenfor kongestatuen (Haakon VII, reist 1959).

Den største endringa kom i 2000-2001 da hele torget ble gravd opp for etableringa av parkeringsanlegget Torggarasjen[1]. Hele gata mellom paviljongen & butikkene på sørsida ble gravd opp. Det ble et enorm gjørmehull der kundene måtte gå på vaklevorne landganger over dype leiregrøfter av stinkende kloakk for å komme til butikkene.

  
Ferdigstillelsen av torget tok ytterligere et par år (2003), den nye torghallen kom ikke før året etter[2] det igjen (2004). Kundene flyktet fra området. Samtidig skjedde det også store endringer inne i Glasshuset nye Koch som skjerpet konkurransen om kundene i sentrum.

Odds bokhandel som (fra 1997) lå i Gustav Moe-gården opplevde en kraftig nedgang i omsetninga, mens M. Tjærandsen valgte å innstille drifta. Heitmann som da drev herreklesbutikken O. Johanson gikk konkurs.

Jeg antar at mange av dere har kjøpt klær hos Leif på Zucci i den grønne Tandberggården? Leif Østensen etablerte Zucci i 1978, & solgte seg ut i 1995 for å bli vaktmester på Rock Cafe. Fem år seinere gikk de nye eierne konkurs.
 

Kritikken mot torget var (& er?) at området framstår som en steinørken som ikke innbyr til aktiviteter. "Mellom fjell & hav" - en ny skulptur (2004) som barn har lov til å klatre på, har dog hjulpet litt. Nordland musikkfestuke har dessuten i flere år hatt aktiviteter & konserter her i begynnelsen av august. «Rock på torget» & mobile skjenkesteder er nyere tiltak.----
[1] Åpnet 21.11.2001 iflg Johan Jørgen Koch.
[2] Iflg Edvard Andreassen (O.Johanson) 


- - - - - 
Vil du lese om post 8, Sjøgata, klikk her.

Gå inn i post 9, Glasshuset & stopp på den første åpne plassen, vis-avis inngangen til Koch. Klikk her.

Disposisjon & oversikt over stasjonene på byvandringa 1985-2015 finner du her. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar