mandag 9. november 2009

Besøksanalyse

Antall besøkende varierer fra dag til dag. Jeg har tidligere slått fast at mandager & torsdager er mye besøkt, mens trafikken går ned i ei hengekøye på slutten av uka med lørdag nederst.


I denne bloggens første tid laget jeg gjennomsnittlig ett innlegg pr dag, dvs fra 2. januar 2009 til medio juni. I sommer var frekvensen lavere, i høst har målet vært ett innlegg annenhver dag.

For å analysere effekten av nye innlegg har jeg sett nærmere på oktober måned – utvidet med de tre siste dager i september, samt søndag 1. november. I disse fem ukene – 35 dager – har jeg blogget to av tre dager i snitt. 22 dager med nytt innlegg, 13 dager uten innlegg.

Dager med innlegg har gjennomsnittlig 41 besøk. Dager uten innlegg har gjennomsnittlig 24 besøk. Dette rimer godt med tidligere observasjoner.
  • 10-15 personer har Tid & rom på sin bloggrull, & klikker seg videre når de ser at jeg har oppdatert.
  • De fleste besøkende har googlet seg hit & leser primært et eldre innlegg.

Hovedillustrasjonen viser forskjellen mellom dagene.

Den lille illustrasjonen viser besøksfrekvensen samlet for dagene. I disse fem ukene er onsdag & søndag på topp.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar