lørdag 4. april 2009

Slektsforum vokser fortsatt

DIS-Norges forum for etterlysninger & debatt - Slektsforum - vokser. Noe jeg skrev om 21. februar. I dag tidlig var antall brukere vel 9648.

Linjediagrammet til høyre viser antall nye brukere på Slektsforum pr måned siden januar 2005. Vi ser at tilstrømmingen er lavere i sommermånedene, & størst oppslutning i første & siste kvartal.

Den gule linja - 2008 - viser en markant oppslutning i siste halvdel av fjoråret, spesielt i desember. Min prognose, som bygger på erfaringstall & en realistisk optimisme, forutsetter 1 % økning pr måned i forhold til året før. Da vil vi i juni passere 10.000 brukere (10.019 ved månedens slutt) & 11.000 i desember (11.026 pr nyttårsaften). Det siste tallet er dog mest usikkert, vi kan godt passere 11.000 først i januar 2010, men neppe seinere.

I mars fikk vi 8,0 nye brukere pr dag, dvs 4 % økning fra samme måned i fjor. Økninga i januar & februar var h. h. v. 18 & 9 %. Den røde linja viser utviklinga i årets første tre måneder.

Bildet til venstre viser startsiden til etterlysningene under Bodø, med de åtte nyeste innleggene øverst, samt en prioritert melding aller øverst. Sjekk sjøl på Slektsforum hva som finnes i ditt område. Kanskje får du tak i nye opplysninger, kanskje kan du hjelpe en annen ? Begge deler er like gøy.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar