onsdag 29. april 2009

Taimi Kumpulainens mor & bror

Underveis med å finne illustrasjoner til Taimi & Hëllas historier fant jeg på nettutstillinga til Arkiv i Nordland nye opplysninger i den skanna korrespondansen.

I hovedkilden til de to første blogginnleggene drøftes et rykte om at Taimis mor eller svigermor også kom til Bodø som flyktninger sammen med Taimi. Det avvises av ymse årsaker, mest fordi ingen husket dette, & fordi Bodø sykehus ikke hadde protokoller for dette tidsrommet.

Når jeg gikk til kildene fra flyktningenemnda viste det seg at mora & lillebroren til Taimi også kom til Salten, sannsynligvis samtidig med Taimi Kumpulainen.

Alma Lappalainen skulle opprinnelig bo "hos gamle Joakim Løkaas" i Valnesfjord med sin sønn Marti. Imidlertid "ba fru Lappalainen om å få bli i byen så lenge hendes datter Taimi lå på sykehuset. Hun skulle da bo hos fru Hytiänen i Rønvik." Dette fikk hun lov til i brev fra Bodø politimesterembede, den 6. februar 1940.

Med disse nye opplysningene fant jeg straks Alma Lappalainen i fortegnelsen over de 149 finske flyktingene som nemnda tok seg av våren 1940. Kolonnene er inndelt i:
Navn (på de finske) - Hvor anbragt - Voksne - Barn 5-16 år - Barn under 5 år

Alma Lappalainen & sønnen Marti må ha forlatt Bodø/Salten sammen med de øvrige finske flykningene via Fauske & Saltdal til Sverige i april/mai 1940.

1 kommentar: