fredag 24. april 2009

Adelsteen Normann - liv & kunst - IV

Somrene i Norge


Med sin bakgrunn fra Nordland spesialiserte Adelsteen Normann seg på norske fjordlandskaper, især fra Lofoten & Nord-Norge forøvrig, samt fra området rundt Sognefjorden.

1890-1891 lot han oppføre en villa på Balestrand, hvor han senere oppholdt seg om sommeren. Et hus i drakestil frå ferdighusfabrikken til Jakob Digre i Trondheim.
Foto: Arild Nybø, NRK

Det var fra denne basen hans oppdrag med å «portrettere» det keiserlige skip «Hohenzolleren» i Fjærlandsfjorden fant sted. Mange kunstnere bygde slike hus på den tiden. Mest kjent i sin samtid var Hans Dahl også han en seindüsseldorfer, hvis villa lå ved siden av Villa Normann.

[Mer om Hans Dahl i en seinere blogg.]

På sine studiereiser i Norge tok han skisser som han brukte til å komponere sine landskapsbilder i storformat beregnet for salg til et tysk publikum. Normanns skisser & studier var ofte malt friskere med lette, flytende penselstrøk. Studiene ble friskere & mer spontane enn atelierarbeidene.

Foto av de to maleriene: Bjørn Erik Olsen, Bodø

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar