søndag 19. april 2009

Villblomstens dag 2007

Carl von Linnés 300-årsdag i 2007 ble markert med et botanisk vandreteater på Rørstad i Sørfold 17. juni 2007.

Sveriges mest kjente vitenskapsmann Carl von Linné besøkte kirkestedet Rørstad like nord for Tårnvik på sin berømte Lapplandsresa på 1700-tallet. Dette var det eneste stedet Linné besøkte i Norge, & her avslutta han sin store "Lappländska resa".

Linné er mest kjent som botaniker & den som oppfant systemet for å klassifisere dyr & planter met latinske navn. Dagen var også Villblomstens dag i hele Norden & flere botanikere fra Salten bidro med botanisk vandring for alle planteinteresserte på Rørstad.

Foto © Viggers 2007.

Kommunen, kirka & Salten naturlag valgte å markere Linnéjubileet nettopp på Rørstad med kirkesøndag & Villblomstens dag.

Flere hundre publikummere ble med på en botanisk vandring i stedets fantastiske blomsterflor – en vandring som samtidig var en teaterforestilling. Rollen som Linné ble gestaltet av botanikeren Mats G. Nettelbladt, leder i Norsk Botanisk Forening. Som presten Rasch møtte vi Reiulf Pedersen, som har vært prest i Sørfold. Botaniker spilte botaniker, svenske spilte svenske, prest spilte prest – & søsken spilte søsken. Prestens barn var Rebekka Nystabakk, nyutdannet skuespiller, & gitaristen Solmund Nystabakk. De framførte også en liten konsert som del av forestillinga.
Bak nyskapningen ”Botanisk vandreteater” sto Eirin Edvardsen – som sjøl medvirket som forteller, manusforfatter & regissør.

Rørstad er ei veilaus grend, men sentralt der Sørfold møter havet. Rørstad var også kirkested for bygder i Kjerringøy, nå i Bodø kommune. Som Nevelsfjorden & Tårnvik.

Et stykke fra kirka ligger den gamle gravplassen, som fortsatt er i bruk. der fotograferte jeg noen pene, gamle gravstøtter, bl.a. denne av Severine Bergithe Tønder 1846-1866. Hun døde (nr 6) fire dager etter å ha født et (...?) pikebarn ifølge kirkeboka. Barnet ble døpt Severine den 10. mai.
Her er Severine i folketellinga 1865.

Foto © Viggers 2007.

Rørstad er vel verdt et besøk, & det arrangeres kirkesøndager der et par ganger om sommeren. Bygda er fraflyttet & har bare fritidsbebyggelse.

"Kirka som står her i dag ble innviet den 1. desember 1761.Det skal ha stått to kirkebygg på stedet før denne.Hvor gammel den eldste kirka var vet vi ikke, men kirke nummer to ble bygd i 1736. Det er mye som tyder på at den brant ned. I 1960 & 1961 ble det foretatt et omfattende restaureringsarbeid." - sitat fra Rørstad velforening.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar