lørdag 18. april 2009

Eremittbilla på gravstøtta

Naturens verden kom som vanlig ut av radioen, også søndag formiddag 22. mars. På slutten av programmet fikk vi høre en samtale med amatørbiolog Magne Flåten fra Norsk Zoologisk Forening. Nå skjerpet jeg plutselig sansene, når intervjuobjektet snakket.

Flåten var sommeren 2008 på en kirkegård i Tønsberg & fotografert gravstøtter til DIS-Norges gravminnedatabase: Gravminner i Norge. Her ble han oppmerksom på ei stor, svart bille på ei gravstøtte. Billa var vanskelig å artsbestemme der & da, så Flåten tok den med seg i brillehuset for å finne mer ut om den.
Foto: Magne Flåten/Artsdatabanken.no

Det viste seg å være ei eremittbille - Osmoderma coriaceum - en 3 centimeter svart billeart som forskerne mente forsvant fra Norge for ca 200 år siden. Artsdatabanken omtaler funnet av eremittbilla som «en biologisk sensasjon». Direktoratet for naturforvaltning (DN) har vedtatt midlertidig vern av arten.

Eremittbilla lever i den råtne veden på hule trær, spesielt eiketrær, & den trives best i trær som er 150-200 år gamle. Trærne på kirkegården i Tønsberg er av en slik alder & innhold at de er perfekt for billa.

I tillegg til å fotografere gravstøtter korrekturleser Magne Flåten også gravminnematerialet. Flåten er også nestleder & Artsdatabankenkontakt i Norsk Zoologisk Forening.

Hør programmet her. Innslaget om ereremittbilla - som forsker slekt - starter etter vel halvgått sendetid. OBS: Lydfila er fjernet fra nrk.no - lenka virker ikke lenger. Viggers - desember 2010.
Hvem sa at slektsforskning var en nedstøvet inneaktivitet?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar