mandag 20. april 2009

Etterkommere av Beiarn-emigranter


Lillejord Descendent Reunion
skrev jeg om for ca tre uker siden her. Nå har de lagt ut et amerikanskprodusert slektstre på 28 sider om slekta fra Beiarn. De som driver slektstreffbloggen fortalte meg at antall besøkende økte sterkt da slektstreet ble lagt ut. Over 200 besøk på en dag. Mange av disse må ha vært nordmenn:
"Vi forstår også godt at mykje av det som blir lagt ut på denne sida, interesserer slekta i Norge, & sikkert mange utanfor denne kretsen. Ikkje minst etter at vi la ut eit førebels slektstre, har vi merka ein sterk vekst i besøkstallet - som truleg ikkje berre kan forklarast med interesserte amerikanarar."
Slektstrerapporten over etterkommerne etter Hans P. Lillejord & hans koner Målfrid Sakariasdatter & Margrete Nilsdatter, finner du her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar