onsdag 8. april 2009

Adelsteen Normann - liv & kunst - II

Handelsutdanning i Bergen & København

Fra oppveksten av var Adelsteen Normann slett ikke eslet for kunstnerbanen, men tiltenkt å følge familietradisjonen & gjøre karriere innen handel.

Studieåra i København sporet ham av fra kjøp & salg, med påfølgende læretid på Düsseldorfs Kunstakademi.

Eilert Adelsteen var nok en kunstner av natur, sjøl om familie­sagaen sier at det var etter et besøk på et kunstgalleri i København at han valgte å bryte den opptrukne levevei & startet med maleristudiene i Tyskland.

Illustrasjonen av et datert maleri, Dsf = Düsseldorf 1879. Kunstneren er 31 år, & motivet må sies å være et klassisk AN-motiv. Seinere malerier er som regel udaterte. Dette maleriet henger i galleriet på Hålogatun i Bodø.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar