søndag 17. januar 2016

Post 11. Kommunikasjoner - Byvandring 1985-2015

Den gamle bussholdeplassen ble i 2002 (?) erstattet med denne sentrumsterminalen, & ved kaia her ligger hurtigbåtterminalen fra 2003. Dette gjør det lett for de reisende å skifte mellom buss & båt.

De andre terminalene er jernbanestasjonen (1962), flyplassen (1953, ny i 1990) & hurtigruta (1904 ved Løvold, fra 1981 bortenfor jernbanen).

De siste 30 år har det skjedd mye innen samferdsel & kommunikasjoner. I 1985 åpnet en trefeltsvei mellom skjæringa & Hunstad, den ble forlenget med en firefeltsvei til Mørkved tretten år seinere (1998). Kjører vi RV 80 lenger østover slipper vi nå å kjøre i de rasfarlige Hopshamran & den skarpe svingen i Hopen. Tverlandsbrua mellom Vikan & Løding åpnet 3. november 2013. Den er bompengefinansiert. Det samme er den nye FV 17 fra Løding til Godøystraumen (Gøya) som åpnet i oktober 2012. Dessuten Røviktunellen (fra oktober 2011) mellom Strømsnes (Valnesfjord) & Røvika, begge steder i Fauske kommune. Da æ va liten sto det «Fauske 62 km» når vi kjørte ut av byen. I dag står det «Fauske 52 km» på det samme skiltet.

Forresten er det blitt meget vanlig å arbeidspendle mellom Bodø & Fauske – begge veier. Agendatogene som kom i 2000 & har hyppige avganger, likevel må mange[1] stå store deler av strekninga. Mellomstoppene er på Strømsnes i Valnesfjord & Mørkved (like ved universitetet). I august 2015 åpnet jernbaneverket et nytt togstopp på Løding (Tverlandet).


I 2015 begynte Vegvesenet å bygge ny vei med tunell fra skjæringa/Bodin leir til Hunstadmoen. Dette finansieres med bompengering[2] i Bodø. Alle som kommer fra nordsida, Rønvika, øst for Skeid & sør for City Nord må betale bompengeavgift. Eller med andre ord: Å kjøre på RV 80 eller krysse RV 80 vil koste penger.

Hurtigruta skal (?) forresten flyttes nærmere sentrum, fra øst for jernbanen til vest for jernbanen. Like ved NRK bygges nå ei 13 mål stor kai. En konflikt mellom byggherre Bodø kommune & entreprenør Skanska om sviktende bunnforhold har forsinket arbeidet med et par år. I en nylig gjennomført voldgiftsdom tapte kommunen et erstatningskrav på 60 mill kr.

Jeg går ut fra at alle dere har reist via Bodø Lufthavn som var ny i 1990 & ligger nærmere sentrum enn den gamle 1953-terminalen. Det viktigste som har skjedd de siste åra er at jagerflyene skal flyttes til Ørland (med Evenes som utskutt base). Dermed slipper Bodø heldigvis den militære flystøyen etter 2017.

Dette, kombinert med planene om å flytte rullebanen (flystripa) lenger sør- & vestover, kan frigjøre en helt ny bydel på 3400 dekar som kommunen har store planer om. Dette kan imidlertid ikke skje uten sterk, statlig finansiering. Ordfører (2011-2105) Ole Hjartøy (H) har privatflysertifikat & gode kontakter inn i Solbergregjeringa. Han ble derfor utrolig populær de siste to årene av sin valgperiode. Den rødgrønne fempartikoalisjonen under ledelse av Ida Pinnerød (A) fortsetter arbeidet med «Ny by, ny flyplass». 


 - - - - - 
[1] Agendatogene fraktet over 100.000 passasjerer i 2011, & trafikken er økende.
Pendlingen går begge veier, hver fjerde pendler bor i Bodø & arbeider på Fauske, mens tre av fire Agendareisene «bor på Fausk’ & jobb i Bode»

[2] Innført 15. oktober 2015
- - - - - 
Gå til venstre i Sandgata & to kvartal & opp i Storgata til post 12, Kulturkvartalet. Klikk her.

Disposisjon & oversikt over stasjonene på byvandringa 1985-2015 finner du her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar