tirsdag 14. april 2009

Det kom et brev

Telefonen får av & til konkurranse av brevet. Snail-mail som noe kaller det, for å spille på forskjellen til e-mail. Forøvrig prøver jeg å unngå & bruke ordet "mail" - holder heller fast ved det norske uttrykket e-post. I tekstprogrammet jeg bruker har jeg lagt til autokorrektur slik at alle mail-ordene automatisk blir endret til e-post. Nok om det.

Det kom i alle fall et brev fra Bodil Evjenth til DIS-Salten Slektshisroielag. Hun bestilte & betalte et av våre utgitte medlemsblader: Nr 2 fra 2004. I dette heftet trykket vi et foredrag av Egil Johnson om advokaten, friuftsmannen & forfattteren Håkon Evjenth fra Bodø/Bodin. Evjenth skrev flere spennende ungdomsbøker på 1930 & -40 tallet. Han ble oversatt til andre språk, bl.a. fransk. Som friluftspioner var han en foregangsperson, kanskje en lokal "Lars Monsen" i sin tid.

Jeg husker spesielt en historie fra foredraget om boka "I kano over kjølen" Den omhandler en kanotur på svensk side av grensa, øst for Saltfjellet. Turen gjennomførte Evjenth & de to brødrene Johnson (Egil & Gisle) året etter at boka var gitt ut. Opplevelsene var så dramatiske at forfatteren holdt på å stryke med, det gikk på langt nært så godt i naturen som det gjorde i litteraturen.

DIS-Salten har et restopplag av noen hefter som vi selger for kr 20 + porto. Du finner oversikten her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar