tirsdag 7. april 2009

DIS-Norges fotoarkiv

I går skrev jeg om fotoserien 1905/2005 fra Sverresborg. Faktisk har jeg også brukt et bilde på lokalbladet Salten Slekt allerede i februar 2006. Dette fotoet er ikke trykt i Slekt & Data.

I kommentarfeltet skrev Torill i går:
"Vi trenger flere bilder til Slekt & Data. Har du noen som kan være interessante, ta kontakt med oss."
Jeg oppfatter "du" som en generell henstilling til alle interesserte, & i særdeleshet DIS-Norges medlemmer om å medvirke til at foreninga får flere & varierte bilder med slekts-& lokalhistoriske tema.

Dette er ei oppfordring jeg gjerne bringer fram igjen. Slektsforskning & historie må ledsages av bilder& illustrasjoner for at det skal fenge flere.

Fotoarkivet til DIS-Norge har i dag 238 fotos. Det er et lite antall for vårt formål. Kanskje burde muligheten til å registrere seg & legge inn bilder bli mer kjent blant medlemmene?

1 kommentar: