torsdag 26. februar 2009

Nyholmen Skandse


Nyholmen er ei i dag landfast øy ved innløpet til Bodø havn. Siden 1994 har et lite antall entusiaster gjenoppbygget skansen stein for stein. Byggingen har skjedd etter de originale tegningene til ingeniørkaptein Friis, fra 1810. Bakgrunnen for etableringa var Napoleonskrigene & den dansk-norske kongens behov for å beskytte handel & folk mot engelskmennene. Den engelske blokaden forsøkte å stoppe handelen med Russland der nordmenn & pomorer byttet fisk mot korn.

Opprinnelig sto skansen der den står i dag & var i drift fram til 1835. Siden la tidens tann & ei okkupasjonsmakt den i grus.

Gjennom restaureringsarbeidet har entusiastene brukt tusenvis av dugnadstimer & gitt byens røtter tilbake til befolkningen. I dag framstår Nyholms Skandse som en av byens stoltheter. Ole-Henrik Iversen er premierløytnant / kommandant i Nyholmen Skandses Compagnie. Han er også aktivt med i DIS-Salten Slektshistorielag.

Æren for at arbeidet på skansen kom i gang må i første rekke museumskonservator h.v. Ola Sæther ha. I et utall intervjuer & leserbrev i over 20 år talte han for gjenoppbygging, med stor støtte fra journalist h.v. Knut R. Hoff i Nordlandsposten.

Foto er hentet fra hjemmesida til Nyholms Skandse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar