lørdag 21. februar 2009

Slektsforum er i god framgang

DIS-Norges forum for etterlysninger & debatt - Slektsforum - er i sterk framgang. Tjenesten ble åpnet i november 2004, & passerte torsdag 19. februar 9.300 registrerte brukere.

Det er mange måneder siden SF ble større enn DIS-Norges medlemstall, noe som tyder på at muligheten for rekruttering av nye medlemmer absolutt er tilstede. Det nylig passerte hundretall er ikke noe rundt tall, men jeg vil benytte anledningen til å spå litt om framtida.

Linjediagrammet nedenfor viser antall nye brukere på Slektsforum pr måned siden januar 2005. Vi ser at tilstrømmingen er lavere i sommermånedene, & størst oppslutning i første & siste kvartal.

Den gule linja - 2008 - viser en markant oppslutning i siste halvdel av fjoråret, spesielt i desember. Min prognose, som bygger på erfaringstall & en realistisk optimisme, forutsetter 1 % økning pr måned i forhold til året før. Da vil vi i juli passere 10.000 brukere (10.124 ved månedens slutt) & 11.000 i desember (11.001 pr nyttårsaften). Det siste tallet er dog mest usikkert, vi kan godt passere 11.000 først i januar 2010, men neppe seinere.

De første 19 dagene i februar fikk vi 8,2 nye brukere pr dag, & ligger litt over [+12] prognosen på 9.362 ved utgangen av måneden.

1 kommentar:

  1. Figuren i innlegget er oppdatert ved utgangen av februar. Da var det registrert 9.379 brukere, dvs 17 over prognosen på 1 % vekst. Veksten var på 13 %.
    Utgangen av juli 10.141, utgangen av desember 11.018.

    SvarSlett