torsdag 5. februar 2009

Mandag & torsdag


Alle liker fredag. Men hva gjør vi de andre dagene? I alle fall har jeg moret meg med å se hvilke dager trafikken er "størst" på bloggen min. Som denne figuren viser er mandager & torsdager de mest populære dagene. Begge gode dager etterfulgt av to dager med nedtrappende besøk til henholdsvis onsdag & lørdag. Søndagene samles tydeligvis folket ved PC-ene igjen.

Men er dette signifikant? Tilfeldige tall er tilfeldig tall. Blogglesing er helt sikkert styrt av like mye innfall & impuls som det meste i livet. Hva med hver enkelt dag? Jeg har sett nærmere på de fire hele januarukene i neste tabell. Oppstartuke 1 er holdt utenfor beregningene.

Gjennomsnittbesøket var 33 tidsreisende. I statistikken er er det et begrep som heter standardavvik. Det betyr med alminnelige ord at vi kan regne ut hvilke tilfeldige tallvariasjoner som er normale, & hvilke variasjoner som i dette tilfellet er kvalifisert mange eller besøkende. Standardavviket i uke 2-5 er 7 besøkende, dvs +/- 7 i forhold til gjennomsnittet. Alle dager med 26 til 40 besøkende (33-7=26, 33+7=40) er normale avvik. Tall under 26 & over 40 er avvik over det tilfeldige.

Fete tall - over standardavviket, røde tall - under standardavviket i tabellen. Vi ser at to mandager & to torsdager er over 40, men ingen av disse to ukedagene har røde tall. Men andre ord sier også tabellen det samme som søylediagrammet.

Hva er årsaken til avvikene ? Neppe noe med bloggen å gjøre. Møter, TV-program, trening & familie. Alt spiller vel inn, her som ellers i livet? Torsdag i uke 3 handlet bloggen om Billedbehandling i DIS-Salten, lørdag i samme uke dreide det seg om Sånn var luggan laga. Kanskje et mer uinteresasant tema - men dette fikk hele fire kommentarer fra tidsreisende!

Før var jeg usikker, men nå vet jeg ikke lenger ...

1 kommentar:

  1. Neimen Viggo har vi ennå en interesse felles!

    Statistikk er gøy

    SvarSlett