onsdag 11. februar 2009

Soumi - finske flykninger i Salten under vinterkrigen

Finlandsflykninger i Beiarn skrev jeg om 11. januar. Avslutningsvis sto det:
"Bygdebokkomiteen har sågar fått kontakt med noen av de gjenlevende barna som nå bor i Finland & Sverige, & kan fortelle hvordan det gikk med dem. Slike historier må finnes det flere av. Men hvor ?"
Samtidig, & totalt uvitende om hverandre la DIS-medlem & IT-arkivmann Rolf B. Holte ut på hjemmesida til Arkiv i Nordand en artikkel om Finske flyktninger i Salten 1939-40.

Her finner du ei nettutstilling om temaet. Arkivets materiale om flyktningene i tida fra 10. desember 1939 til 1. mai 1940. Møteprotokoll, korrespondanse, oversikt over hvor i Salten de ble innkvartert & regnskap for arbeidet.
Et begrenset tema, forholdsvis få personer, noen få saltenkommuner, et halvt års tid, gode kilder & en gullgruve å lete i hvis noen vil gå dypere inn i materialet. Historie er ikke kjedelig - den er levende.

Arkiv i Nordland har gitt tillatelse til at jeg gjengir bildet fra Helgeland Museum avd Vefsn: Bildet er tatt ved Svenningvillaen i Grane på nyåret i 1940. De fleste personene er krigsflyktninger fra Petsjenga(Petsamo)-området i Finland. I bakerste rekke står to kvinner fra Mosjøen som deltok i hjelpearbeidet for flyktningene. Det er Inga Tustervatn ( med svart skaut) & Amanda Johnsen (med kvit lue).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar