mandag 16. februar 2009

Når døde Maren Malena Eliseusdatter ?

Jarl Christensen i Bodø holder på med registrering av skifter i Lofoten & Vesterålen for DIS-Salten Slektshistorielag. Jarl skriver inn på data det som Torbjørn Seiring har lest i skiftene på mikrofilm. Torbjørn skriver av for hånd på et skjema som prosjektet med Magne Mæle i spissen har utarbeidet. Magne står for dataarbeidet, & produserer de CD-platene som laget selger.

Slektsforum har Jarl lagt ut denne etterlysninga for å få et årstall:

I skiftet etter Ole Danielsen fra Steine i Hol fjerding oppgis det hele 79 arvinger etter Ole Danielsen & kona. De hadde en betydelig formue da nettoboet var på rundt 3000 speciedaler. Skiftet ble åpnet 15/6 1853. I skiftet oppgis ikke konas navn, men jeg har ut fra andre kilder funnet ut at hun het Maren Malena Eliseusdatter, født 1771 i Steine, datter av Eliseus Bentsen & Rachel Ursin Jensdatter. Ettersom konas arvinger oppgis må hun være død før 1853.
Jeg ønsker opplysninger om dødstidspunkt på Maren Malena.
Jarl Christensen fikk raskt svar fra Terje Karlsen fra Ballstad: Hun døde 6. mars 1831 & ble begravet 10. april. Vel, vi må vel si at 1,5 time er meget raskt svar.

DIS-Salten Slektshistorielag har siden 1993 registrert dødsboskifter i nordre Nordland, & antar at CD nr 2 - Lofoten & Vesterålen - blir ferdigstilt i løpet av året. Mer om skiftene finner du her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar