mandag 23. februar 2009

Fagdag i historie - 26. februar 2009

Historieseksjonen ved Høgskola i Bodø arrangerer torsdag 26. februar en fagdag i historie på høgskolen. Åpent for alle, egne studenter & ansatte samt alle andre historieinteresserte. Foredragene holdes i auditorium 1, & programmet varer fra kl. 09.15 til ca. 15.40.

Hovedtemaet for fagdagen er Nordlands kulturelle mangfold, der flere ulike sider ved den politiske, kulturelle & sosiale utvikling i fylket på 1800-tallet & begynnelsen av 1900-tallet blir tatt opp.

Første innleder er historiker Hanne Vandraas, som nå er omviser/veileder på Stortinget. Hennes foredrag heter: De politiske begivenhetene i 1814 – hva skjedde i Nordland?

Fra nettsidene sakser jeg:
For sent i 1814. Blant foredragsholderne er Hanne Vandraas... (hun)... skal blant annet fortelle om hvorfor ikke nordlendingene nådde fram tidsnok til Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814.
- Dette er jo et kuriøst historisk faktum, & det skal bli interessant å høre hvilken sammenhengende historisk forklaring som Hanne Vandraas gir av forløpet, sier Svein Lundestad.
Dette virket mistenkelig kjent? Har ikke jeg blogget om noe slikt?
Eidsvollmennene fra Nord-Norge - 9. februar
& Nordnorske årstall - 2. februar.
Det er virkelig hyggelig at historikerne på Høgskola følger opp mine bloggtema med fagdag & foredrag, jeg er dere evig takknemlig.

Takk til Nordlandsmuseet for lån av foto fra Kjerringøy handelssted.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar