torsdag 14. januar 2016

Post 9. Glasshuset - Byvandring 1985-2015


En hverdag i august 2015
Glasshuset er en overbygd del av Storgata mellom Torvgata & Professor Schyttes gate. Her var det gågate siden 10. juni 1976. Ombygginga skapte sterke diskusjoner i media & blant bodøværingene. Noen var for, men utfra støyen virket det som at flertallet var imot. Likevel ble glasshuset bygd med bystyrets velsignelse.

Lørdagen før kommunevalget 2015
Glasshuset ble stort sett finansiert av næringslivet sjøl, & de måtte feste gategrunn[1] fra kommunen når butikkene utvidet butikkarealet & gateløpet ble smalere. Vi ser bak rulletrappa til venstre hvordan ytterveggen i tidligere Sundems Bokhandel er utvidet, det samme ser vi foran inngangsdøra til Koch.

Imidlertid var det taket – innglassinga – som vakte mest harme. Debatten om bodøvind & –vær, samt utsikt mot hav & himmel var intens. Et politisk parti frontet motstanden, nemlig Rød valgallianse (RV). Ved kommunevalget 1991 fikk RV 8,5 % av stemmene[2] & marsjerte inn i bystyret med 4 representanter & fast plass i formannskapet.

Brigt Kristensen var imot Glasshuset
En gubbe, som på valgdagen ble spurt av NRK-TV om hvem han skulle stemme på, svarte kontant: «Æ ska stæmm på kommunistan!» Det var ingen i byen som tvilte på hva som var årsaken til partivalget hans.

Et år før åpninga av Glasshuset viste en spørreundersøkelse at ca 70 % av Bodøs befolkning var mot Glasshuset. Da samme undersøkelse ble gjennomført på åpningsdagen var stemninga snudd til 70 % for Glasshuset.[3]

Glasshuset sto ferdig i 20. august 1992 & ble raskt populært.

Piazza'en
En av gårdeierne i gata ville ikke delta i prosjektet. Øiesvold/Bodø glassmagasin sa nei, & derfor ble ikke deres hus utvidet. Resultatet ble det flotte atriumet vi står i nå, en liten piazza hvor gateselgere, partier, konserter & andre aktiviteter ofte lager litt liv. Festivalen «Folk & fisk» ei helg i mars kom til glasshuset for et par år sida. Det har vært opptil 2000 mennesker inne her i glasshusgata på noen arrangementer.

Noen år seinere bygde Otto Koch AS enda mer ut på sitt eget kvartal & doblet butikkarealet da de reåpnet i 2001. I dag har glasshuset ca 70 butikker & 300 parkeringsplasser under gata. Her må bilistene betale for å parkere.

Sett i etterpåklokskapens skarpe lys er det liten tvil om at både glasshuset & nye Koch på sett & vis reddet stumpene av Bodø sentrum & demmet opp mot kundeflukten til City Nord. Det var riktig å gjøre dette. (Rusle litt lenger ned i gata).

Helt nede i glasshuset ligger Fram Kino som ble ombygd fra 1 til 3 kinosaler i 1989. Første film etter ombygginga var «Rain man».
Før: Storgata med Otto Koch t.v. - Glassmagasinet & Sundems bokhandel t.h.
- - - - -
[1] Butikkene påtok seg å dekke en del arbeider som kommunen måtte ha utført, samt betale for alt vedlikehold i gata, som kommunen fikk tilbake råderetten over da bygget sto ferdig. Det dreide seg om noen millioner i investeringer samt vedlikehold på rundt 1 million i året i den kommunale gata. Johan Jørgen Koch
[2] 2,4 % ved valget i 1987
[3] Iflg Johan Jørgen Koch.

- - - - -
Gå ut av glasshuset & ett kvartal nærmere havna til post 10, Tollbugata. Stopp ved Hundholmen plass. Klikk her. 

Disposisjon & oversikt over stasjonene på byvandringa 1985-2015 finner du her. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar