søndag 10. januar 2016

Post 5. Øvre gågate - Byvandring 1985-2015

Før: Husflid & dameklær


Før: Bank & avishus
Før: Avis, apotek, m.m.
Byens sentrum har ikke lenger det mest pulserende handelslivet i Bodø. Til det har kjøpesenteret City Nord & nærliggene butikker overtatt for mye av omsetninga. Her hvor gågata starter står vi midt mellom fire, snart fem, forsvunne bedrifter.
Her har vi Nordlandsbankens funkisbygg fra 1951. Kapitalens høyborg forlot lokalet i 2000 til fordel for et nybygg nede ved småbåthavna. Inn her flyttet Avisa Nordland i 2003. 

Aviser ja, i det brune huset holdt byens eldste avis, Nordlandsposten (etablert 1862) til fra 1949. & i det gule huset nedenfor fant vi Nordlands Framtid (etablert 1910) fra 1954. En beintøff aviskonkurranse over flere år endte med at de bitre konkurrentene fusjonerte i 2002, & utga den første Avisa Nordland 18. februar det året. 

For oss lesere var det et stort tap at aviskonkurransen forsvant, & næringslivet gråt sine modig tårer over dyrere annonseplass. 

Kanskje var det en nødvendig utvikling? Vi går ikke lenger i banken etter penger, postkontoret har ikke køer & nyhetene leser vi når vi vil & hvor vi vil.

I alle fall; Avisa Nordland flyttet i 2013 også ut av «banklokalet» til et nybygg i Dronningens gate.

Byens andre gamle bank, Bodø Sparebank[1], har også et bredt fortau mot Storgata. Her foran begge bankene laget byplanleggerne et flott luftig rom: Bankplassen bryter gatas rette linjer & gir plass for aktiviteter & utsyn i flere retninger. Bankbygningen er nå lagt ut for salg, fra 2018 holder Sparebanken til nede i Dronningensgate. 

- - - - -
[1] Seinere Sparebanken Nordland, deretter SpareBank 1 Nord-Norge


- - - - - 
Vil du lese om kjøpesentrene utenfor bysentrum? Klikk her på post 6 eller fortsett byvandringa ved å: 
 
Gå nedover Storgata & stopp ved skulpturen på post 7, Torget.
(kommer i tirsdag 12. januar kl 10).

Disposisjon & oversikt over stasjonene på byvandringa 1985-2015 finner du her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar