onsdag 20. januar 2016

Post 14. Ytterst på moloen - Byvandring 1985-2015


Langs molen finner vi Bodøs andel av «Skulpturlandskap Nordland» 1992-2015 som består av 36 moderne skulpturer over hele Nordland. Engelskmannen Tony Cragg har gjennomhullet 7 granittsteiner, & verket ble offisielt innviet her på moloen søndag 10. januar 1993 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg & hans russiske kollega Andrej Kozyrev. Toppolitikerne hadde politiske samtaler på fylkeshuset denne helga, før de dro til Kirkenes & etablerte Barentsregionen dagen etterpå.

En del av arrangementet i Bodø foregikk også på den nye flyplassterminalen der det kommende flymuseet (1994) fikk en russisk MIG-15 i gave til sin kald-krig-avdeling

Beboerne i Moloveien var i utgangspunktet seriøst bekymret for at hullene ville lage sjenerende høy lyd når sørvesten satte inn. Det skjedde som kjent ikke. Bodøskulpturen er tatt imot med måteholden interesse, i motsetning til flere andre kommuner som har omfavnet skulpturene & bruker dem aktivt i kulturlivet. Bl.a. gjennom markedsføring, bygging av lokal identitet & musikkfestivaler.

1. januar 2005 fikk Bodø sitt andre Skulpturlandskap Nordland da Skjerstad kommune gikk inn i Bodø. Her var - & er – «Protractus» av islendingen Kristján Gudmundsson meget godt likt av de innfødte. Skulpturen står like før Støvset bru i Misværfjorden.


For femten år siden forelå det planer om å bygge fem høyhus på 14 etasjer hver på området mellom Breivika & Langstranda. Vi fikk en intens offentlig høyhusdebatt (2000-2002), ikke minst engasjerte naboene seg imot forslaget. Reguleringsplanen ble avvist av bystyret & utbygger fikk i stedet lov til å sette opp 9-etasjes blokker, kalt Bodø Panorama. Første byggetrinn kom i 2007 & de siste blokkene tas i bruk vinteren 2016.

Resultatet var at utbyggerne fikk inn mange flere leiligheter enn de planla i høyhusene, & sett herfra ser blokkene ut som en eneste lang vegg. Paradoksalt (?) nok har flere av de tidligere høyhusmotstanderne nå kjøpt seg leilighet i Bodø Panorama. 

På andre side av innseilinga ligger Nyholmen skanse fra 1810, etablert på grunn av den britiske blokaden (mellom 1807 & 1814) under napoleonskrigene. Skansen virket utmerket, den skremte vekk de britiske krigsskipene & var aldri i kamp før den ble nedlagt i 1835.

Etter initiativ fra bl.a. museumskonservator Ola Sæther & journalist Knut R. Hoff (i Nordlandsposten) ble skansen fra 1994 av restaurert på kveldstid av 6-7 idealistiske gubber & utpekt til Bodøs tusenårssted i år 2000. Det er nok avfyrt flere skudd fra dagens tolv kanoner enn det ble for 200 år siden.

- - - - -
Klikk her for å lese post 15 om Høgskoler & folketall, siste stasjon på denne korte byvandringa gjennom tid & rom i tretti år


Disposisjon & oversikt over stasjonene på byvandringa 1985-2015 finner du her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar