mandag 4. januar 2016

Post 1. Musikkpaviljongen i Solparken - Byvandring 1985-2015

 
Velkommen til byvandring gjennom Bodøs siste 30 år. Vi står nå i Solparken ved byens musikkpaviljong fra 1962. Det vakre byrommet vi har rundt oss er det fineste eksempel på Bodøs gjenoppbygging etter krigen med moderne etterkrigsarkitektur. Eneste unntaket fra før 1940 er Nordlandsmuseet fra 1904 som overlevde krigens bombing sammen med mye av bebyggelsen mellom dagens fylkeshus & sykehuset.

Bodø kirke fra 1888 var bygd i tre, & brant ned 27. mai for 75 år siden. På kirketomta reiste Bodø domkirke seg fra ruinene & ble innviet i oktober 1956. Med sitt frittstående klokketårn mot vest var domkirka – som sin forgjenger – et landemerke synlig fra alle himmelretninger. Slik er det ikke lenger.

På andre sida av plassen står rådhuset fra 1959. Med dette bygget erklærte til & med kong Olav V at nå var Bodøs gjenoppbygging ferdig.[1] Det var for så vidt korrekt, men byens utbygging stoppet ikke opp. Rådhuset har også et frittstående klokketårn mot vest, et samspill mellom kirkelige & verdslige makter. Et vakkert bygg.

Til & med i barnas plaskebasseng – rådhusbassenget– kneiser Ole Holands hvalross fra 1961 med samme profil som kirka & rådhusets tårn, den løfter hodet mot vest.

Østsida av rådhusparken avgrenses av det funksjonalistiske Post- & telegrafbygget fra 1952. Årsaken til at denne plassen er så vakker, med ulike bygg som utfyller hverandre, skyldes ikke minst at de tre omtalte byggene alle et tegnet & planlagt av arkitektene Gudolf Blakstad & Herman Munthe-Kaas.

Men noe mangler her vi står. Mot øst, i Prinsensgate 113, lå det fra 1952 til 2006 ei lita metodistkirke i hvit mur. Her bygde menighetens 24 medlemmer i 2007 et boligkompleks, med seremoni- & kirkerom i 1. etasje. & øst for solparken i Rådhusgata 13 lå det tidligere en lav, enetasjes tomannsbolig i hvit mur tilhørende Koch-familien. I 2008 kom sameiet Solparken opp i 5 & 6 etasjer, med gul teglsteinsfasade.
Før: hvit metodistkirke, gult Tusenhjem, lav bolig med rødt tak.

Solparken & Rådhusparken
Vi står nå som sagt i Solparken, som ble anlagt i 1926 etter at Nordland fylkesutstilling var avholdt. Kvartalet der hvalrossa står kaller vi Rådhusparken. Den ble etablert i 1959 da rådhuset ble bygd. På denne plassen lå den gamle middelskola i Bodø før krigen. Middelskola var forløperen til realskola (1935) & ungdomsskola (1970).
- - - - -
[1] Arkitekt Sverre Pedersen I BSR laget et svært god byplan for Bodø.

- - - - -
Vil du lese om alle de oppgravde gatene i Bodø, fra 2012 & utover. Klikk her på post 1b , eller fortsett byvandringa ved å:

Gå Prinsensgate østover mot Bankgata til post 2, Tusenhjemmet. Klikk her.
Stopp på motsatt side utenfor nr 117
.


Disposisjon & oversikt over stasjonene på byvandringa 1985-2015 finner du her. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar