torsdag 7. januar 2016

Post 3. Barnas Hus - Byvandring 1985-2015Parken vi ser mot øst het fra gammelt av[1] Orestadparken eller Dillanparken. Få personer husker disse navnene i dag. Men her ble byens første barnehage[2] reist i 1941, en gave fra svensk Røde Kors. I denne barnehagen har forresten begge mine brødre gått. Jan gikk vel her 3-4 år, & Knut i et par dager – før han gråt seg fri fra fremmede «tanter». 

Før: Barnas hus fra 1941
Barnehagen ble revet for ca 8 år siden & i 2007 sto et nytt barnehagebygg på samme plass & med samme rødfarge som forgjengeren.
 

Barnas Hus er kjent for å ha en multikulturell avdeling som heter Regnbuen. Truende kommunale budsjettøkser har hengt over Regnbuen i mange år.  

Vender vi hodet nordover kan vi umulig unngå å se et enormt bygningskompleks. Borettslaget Østre Skolepark ble ferdig i 2006. Disse mastodont-blokkene med 146 leiligheter kalles på folkemunne gjerne for «Østblokken» - & det er ikke positivt ment. Stilmessig bryter bygningene totalt med både omgivelsenes to-etasjes bolighus & vanlige folks estetiske sans. Til & med arkitekten ble sjokkert da han fikk se sitt eget produkt i virkeligheta.


Før krigen lå byens barneskole her, derav navnet østre skolepark. Men i 1948 ble skolebyggene gjenoppbygd der vi i dag har Bankgata ungdomsskole & det tidligere Bodø gymnas, nå en del av Bodø vgs. Plassen, slik vi bodøværinger husker den, var ei stor gruslagt tomt der sirkus & tivoli hadde fast tilhold. Cirkus Berny, Løwe & Arnado var velkjente navn. Seinere ble plassen asfaltert & parkeringsplass for byens matpakkekjørere.  
- - - - - 
[1] Bykasserer Ivar Orestad 1883-1963, opprinnelig navn: Jeremias Mikalsen Dillan.
[2] Barnehagen besto av to sammenbygde svenskhus (iflg. Herman Svendsen).


- - - - -
Gå til venstre i Kongensgate & stopp ved brunt murhus i neste gatekryss der vi ser til post 4, brannstasjonen. 
(Kommer i morgen kl 10.)

Disposisjon & oversikt over stasjonene på byvandringa 1985-2015 finner du her. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar