onsdag 13. januar 2016

Post 8. Sjøgata - Byvandring 1985-2015

Fra torgets nordside ser vi mange endringer i Sjøgata. Til høyre har vi Diplomat Hotell (med brun teglstein), åpnet i 1986 som et Rica-hotell, men er nå oppkjøpt av Scandic-kjeden. I det bygget lå tidligere diskoteket Sjøhuset i to avdelinger der både bodøværinger & studenter spiste rimelig mat & drakk leskende Nordlandspils fra vårt lokale bryggeri (nedlagt 2000). 

I Sjøhusets østre avdeling kom nostalgirestauranten Blix ( -2010), & i kjelleren under hadde vise-, jazz- & rockeklubbene konserter på Sinus (nr 1 lå her i åra 1983-1992)[1]

Fiskernes Bank/Kreditkassen (populært kalt Fiskekassen), i dag Nordea sto ferdig i 1989. Mens Jakhelln Brygge (til venstre) åpnet sine dører i 2005. 

Sjøgata i dag framstår som ei mer moderne gate enn for 30 år sida. Husene har tiltalende fasader & inneholder moderne butikker. Dog er det fortsatt mange endringer på gang. 

Området mellom Diplomat & NAV/Luftfartstilsynet kommer til å bli sanert & erstattet med nye bygg med leiligheter på toppen, kontorer & butikker i nedre etasjer. Da vil etterkrigshuset til tidligere Ramek AS forsvinne, til «manges ækte bodøværingers fortvilelse». 

- - - - -  
[1] Sinus 2 lå i andre etasje av Gustav Moe-gården (tidligere Centrum restaurant & Bajazzo) 1992-2014. Sinus 3 ligger i konserthuset Stormen fra november 2014.
- - - - - 
Gå inn i post 9, Glasshuset & stopp på den første åpne plassen, vis-avis inngangen til Koch. Klikk her.

Disposisjon & oversikt over stasjonene på byvandringa 1985-2015 finner du her. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar