mandag 4. januar 2010

Slektsforum - 11.000 brukere i desember

30. desember 2009 passerte etterlysningsidene til DIS-Norge 11.000 registrerte brukere. Da året startet antok jeg at vi ville få 1 % økning pr måned på Slektsforum. Økningen var større i perioder.

Den 21. februar 2009 blogget jeg at prognosen min var 11.001 brukere på slektsforum ved nyttårsleitet. Men året har vært godt & prognosene har variert litt hver måned – fra 11.026 til 11.073. Da nyttårsrakettene markerte inngangen til tjue-ti var fasiten 11.005.

Figuren til venstre viser mine sluttprognoser for nyttårsaften, gitt i ni forskjellige måneder. De svakeste månedene, målt mot samme måned året før, var oktober (ned 15 %) & desember (ned 13 %). De sterkeste månedene i fjor var januar (opp 18 %) & juni (opp 33 %).

Statistikk er gøy. Det viktigste er dog ikke å få rett, men at SF & SF blir mer populært! Dvs. slektsforskning’en & slektsforum’et.

Slektsforum - fikk i desember 160 nye brukere - d.v.s. 5,3 nye brukere pr dag . Dette var 23 færre enn samme måned i fjor. Ved utgangen av desember var antall brukere 11.005. Samlet økning i 2009 var 2,9 %, m.a.o. litt over prognosen på 1 %.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar