onsdag 3. juni 2009

Historisk tur til Kalvhagen

DIS-Salten Slektshistorielag arrangerer to-tre historiske turer hvert år. I morgen 4. juni skal vi til Kalvhagen på Bertnes. Dette er gården til Ole Martin Jarlodd, en av våre egne medlemmer. Ole Martin er en av medstifterne av lokallaget i 1992.

Landskapet på Bertnes har fra tidenes morgen vært velegnet for gårdsdrift, både maskinelt som i dag, men også i tidligere tider. Her finner vi det ”best tenkelige jordsmonnet for primitiv drift: myrjord på skjellsand”, slik bygdebokforfatter Terje Gudbrandson beskriver det. Det betyr at her har det vært tidlige bosetninger, & dermed mange funn i jorda. 200 m sørvest for Kalvhagen lå det en gravhaug på 10 * 4 meter, samt 1,2 m høg. Her fant en i 1924 et skjelett med hodet mot øst, spydspisser, jern & bronse som er datert til yngre romertid (ca år 200 - 400 e.Kr).

Nord for Kalvhagen ligger ei rund gravrøys på 7 m i diameter, & 1,3 m høg. I denne graven er det funnet en gullring & mange jerngjenstander som sverd, spyd & pilespiss.
Her fant en "rester etter en begravelse som fant sted omkring 300 år e.Kr. (...) den døde var lagt i et gravkammer i ei røys. Under ei stor steinhelle & et lag med kuppelsten lå noen få gjenstander av jern & bronsje samt en gullring. Ringen var laga av ei tynn gullstang som er rulla sammen til en spiral. Slike ringer ble brukt som betalingsmidler i eldre jernalder. Spiralringer var godt egna til dette formålet. Det var vekta av gullet som bestemte verdien, & ringene var lette å dele opp i mindre biter. samtidig kunne de bæres som smykke & tydelig vise at eieren hunne gjøre opp for seg i en handel. Personen i grava var med andre ord gravlagt med "lommeboka" på seg." Eirin Holberg, Bodøhistoria side 109.
I Bertneslia fant gårdbrukeren Hans Berg i 1964 ei flatmarksgrav & et skjelett med hodet mot nord. Med seg i grava hadde den døde to gullringer & en jernkniv.

Du kan lese mer om Bertnes & funnene i Bodin bygdebok Innstrandabinder (II-4) på side 162 & utover. Men i den nye Bodøhistorieboka som kom ut nettopp finner du en grundigere & godt illustrert beskrivelse av funnene fra side 107 til 117.

Til torsdagens utflukt vil Ole Martin Jarlodd orientere, godt hjulpet av arkeolog Martinus Hauglid & lærer Gunnhild Ulset Monssen. Støver skole har i mange år brukt områdets historie i undervisninga.

De to øverste illustrasjonene er fra Bodøs historie bind 1 omtalt her. Tegning av Kenn-Ole Moen, fotografi av Ernst Furuhatt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar