onsdag 20. mai 2009

Bodø fikk bystatus 20. mai 1816

I dag 20. mai er dagen Bodø by ble grunnlagt. Datoen er et nordnorsk årstall, men jeg må komme tilbake en annen gang om historien før & etter 1816.

I går var jeg, Aud Davidsen & Asbjørn Ove Hunstad fra DIS-Salten Slektshistorielag, samt ca 25 andre inviterte på offisiell lansering av Bodøs historie, se bloggene her & her. En stilfull lansering med musikalske innslag & rytmisk lyd, slik det kunne vært laget i steinalderen, av to av Norges beste perkusjonister - Rolf & Rolf.

Musikkfestukesjef Rolf-Cato Raade (t.v.) & Bodø Sinfoniettas Rolf Lennart Stensø (t.h.).
Foto lånt fra ab24.no.

Etter taler av kultursjefen, ordføreren & høgskolas rektor holdt leder for byhistoriekomiteen - Svein Lundestad en kort & interessant tale om arbeidet med & innholdet i det første bindet. Han trakk fram fem viktige sider ved boka:

  1. Her har vi for første gang samlet 10-11.000 års Saltenhistorie mellom to permer som gir enn enhetlig oversikt over den nordlandske tidsepoken.
  2. Hverdagsliv i steinalderen - funn i området bekrefter både likheter & forskjeller med tilsvarende samfunn andre steder.
  3. Forholdet mellom samiske & norrøne folkeslag, & hvordan samer & nordmenn levde godt i lag over lange perioder.
  4. Status for bondestanden fra slutten av 1600-tallet. Bøndene fortrenges av nye grupper ~ embeds- & handelsmenn.
  5. Veien til 1816, hvorfor ble Hundholmen valgt til ny by i nordlandene, & hva skjedde med Bodø etter 1816.
Boka er vel verdt å eie, også for slektsforskere. Les medias reportasjer i ab24.no & an.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar