tirsdag 12. mai 2009

Nygamle stedsnavn

Vei- & stedsnavnutvalget i Bodø kommune har tre medlemmer & en sekretær fra kulturkontoret. Jeg er leder i utvalget, de andre er Ida Maria Pinnerød & Hans-Jacob Engen, samt saksbehandleren Hans-Henrik Nordhus. Pussig nok har alle de tre andre doble fornavn.

19. mars i år var utvalget på befaring langs den pågående utbygginga av ny riksvei 17 mellom Løding & Godøystraumen (Gøya på lokal dialekt), samt tilstøtende områder langs Riksvei 80.
Statens vegvesen hadde bedt Bodø kommune om en uttalelse, en anbefaling om navn på flere veikryss, bruer & tunneler. Det forelå flere forslag fra Vegvesenet, Lokalutvalget & privatpersoner. Engasjementet var stort. Etter befaringen innhentet Ida Maria Pinnerød faktaopplysninger fra lokale informanter med historiske røtter i området. Vi i utvalget ønsker å ivareta gamle / historiske stedsnavn. Navnegivning gir en unik mulighet til å løfte fram historiske stedsnavn som av ulike årsaker er i ferd med å forsvinne fra folkemunne. Våre forslag ble fremmet for politisk behandling i formannskapet & fikk sin enstemmige tilslutning der.

Vei- & stedsnavnutvalget anbefalte følgende navn:
Munnarvollen tunnel
Vethaugen tunnel
Mølndammen bru
Jon-brua (gangbrua over Rv 17)
Tverlandskrysset (krysset Rv 17 - Rv 80) og
Tverlandsbrua (brua mellom Løding & Vikan) - ikke bygget ennu.
Munnarvollen tunnel
[Tverrlia på det store bildet.] Informant Julianne Skålbones sier om landskapet slik det var i området da hun var ung:
Munnarvollen var en åpen voll, hvor det ikke fantes vegetasjon. De pleide å dra på familieutflukt dit, kokte kakao & barna lekte på Munnarvollen. Kyrne beitet også her. Navnet var et veletablert navn da, som alle da kjente til - men etter hvert som vegetasjonen tok over, kulturlandskapet grodde igjen & folk i minst en generasjon ikke har brukt området; har det falt bort fra "folkemunne".
Munnarvollen er et bruksnavn som kommer av gammelt "vollen der dyrene beitet"; & navnet har sin opprinnelse i norrønt munnr (munn) + vollr (voll). Dette stedsnavnet stemmer godt med beliggenheten, & det at dyrene beitet på området.

Vethaugen tunnel
Vethaugen er det navnet som er gitt på kartet, kjent for folk i området som har hatt et forhold til denne. Vethaugen var et vanlig navn i eldre tider, norrøn tid. Her brente de varder på det høyeste punkt i et område. Dette stemmer godt med landskapet. Utgravninger i området viser at det er stor sannsynlighet for at vardebrenning kan ha funnet sted på nettopp dette punktet.

Mølndammen bru
Arbeidsnavn et til vegvesenet var ”Golfstrømmen bru”. Nærmeste referanse på kart var ”Klubben”, men det kan se ut som om det er et stykke unna den nye brua. Informant Sverre Ilstad som er svært godt kjent i området sier at det har vært ei mølle her, & en dam. Utvalget anbefaler forslaget til Sverre Ilstad, Mølndammen bru.

Hvis du vil lese om de øvrige navneforslagene finner du saksframlegget her. Vegvesenet har denne informasjonen om prosjektet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar