tirsdag 19. mai 2009

Bodøs historie - bind 1 er nå utgitt

Lenge før byen - fram til 1816


Dette er tittelen på boka om Salten- & Bodøområdet fra de eldste tider & fram til Bodø fikk status som kjøpstad i 1816. Det er en beretning om leveforhold & samfunnsutvikling gjennom nesten ti tusen år. Boka skildrer hvordan de første menneskene tok i bruk området & utviklet en lokal kultur, i aktiv kontakt med andre samfunn som lå både nært & langt borte. Forfatterne viser hvordan arkeologi & skriftlige kilder kan gi et helhetlig bilde av lokalsamfunnets utvikling gjennom en lang periode.

Blant viktige emner som tas opp er endringene i samfunnets organisering, betydningen av religion & rituelle handlinger, & forholdet mellom den samiske & norrøne delen av befolkningen. Boka viser hvordan ulike steder i Bodøområdet til forskjellige tider oppfylte sentrale funksjoner for hele omegnen. Skjerstad var et viktig sentrum i jernalderen, Bodøgård ble et administrativt sentrum på 1600-tallet, mens det var det nye handelsstedet ved Hundholmen som dannet basis for kjøpstaden & byen, som etter lang tids stillstand vokste fram på 1800-tallet.

Bodøs historie utgis i fire bind i tida fram til 2012. Nærmere opplysninger om Bodøs historie finnes på nettstedet www.bodohistorie.no

Forfattere er Eirin Holberg & Alan Hutchinson. Alan er medlem av DIS-Salten Slektshistorielag. Han har tidligere skrevet gårdshistorien i Saltdal Gård & slekt (4 bind) & boka Disse tider - disse skikker felleshistorien til Træna, Lurøy, Rødøy & Meløy i fellesprestegjeldets dager 1500-1800.

Jeg & et par andre i DIS-Salten Slektshistorielag var på bokpresentasjon før påske. Vi fikk et godt inntrykk av ei praktbok som alle med røtter i Salten - kanskje hele Nordland - bør skaffe seg. Den eldre Bodøhistoria har mange fellestrek med øvrig Nordlands historie, - den gir ny kunnskap om svunne tider & forståelse av våre dager. Boka er rikt illustrert med flotte fargebilder. Bind 1 koster kun kr 450,- Obs! medlemstilbud kr 400,- her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar