onsdag 18. mars 2009

Krigsrykter i 1941

Kjell Løchens dagboksnotat av 17. mars 1941 sier følgende:
"Der gikk rykter om at eng. landstigning var foretatt i Nord-N., så vi var inne på tanken om evtl. å be om å bli sendt via Nord-Sverige dit, hvis det var noe i ryktene. Senere oplysninger avlivet dem. Men der må absolutt ha vært noe på ferde de dagene."
Ja, noe må vel ligge til grunn for ryktet: Lofotraidet 4. mars 1941 kanskje? Ingen dagboksnotater før 17. mars tyder på at han viste om raidet til engelske & norske styrker fjorten dager tidligere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar