mandag 30. mars 2009

Lillejord Descendent Reunion

Hans Petter Olsen ble født i 1810 som den eldste av de tjue barna til Ole Pedersen & hans første kone Dortea Hansdatter, mor til ti unger. Kone nr to - Milda Nilsdatter - fikk de øvrige. Hans vokste opp på Bjøllånes i Dunderlandsdalen, rett sør for polarsirkelen & Saltfjellet.

Faren var leilending , & det var begrensede muligheter for å få sin egen gard i Dunderlandsdalen. Mange valgte derfor å flytte til andre steder når de vokste opp.

Hans Petter giftet seg 20. juli 1834 med Målfrid Sakariasdatter. Den unge familien flyttet til Beiarn & etablerte seg på Lillejord. Kommunikasjonene mellom Rana i sør & Beiarn i nord har alltid vært gode, det er en overkommerlig tur å gå i mellom på en dag eller to.

Målfrid døde i 1854, det var umulig å drive gard uten ei kjerring. Allerede året etter giftet Hans Petter seg med den 24 år gamle Margrete Nilsdatter. Hans var da 45 år sjøl. Vi finner familien i Folketellinga 1865 med tre hester, 21 kyr & 16 sauer, så de hadde drevet fram en god gard.

Men allerede året etter emigrerer store deler av familien til Amerika. Her tok de etternavnet Lillejord.
. . . . .
Neste år er det 200 år siden Hans Petter Olsen Lillejord ble født. Etterkommere i Norge & Amerika planlegger et slektstreff i Beiarn 27. & 28. juni 2010. Informasjon om slektstreffet er lagt ut på et bloggstedet Lillejord Descendent Reunion. Ettersom det er mange norsk-amerikanere i slekta er bloggen kun på engelsk.

Slik kan det gjøres, bloggen har mange treff, & slektshistorien utvikler seg videre & bredere. Digital slektsforskning på en ny måte.
Alle faktaopplysninger & bildet fra Amerika
rundt 1885 er hentet fra slektstreff-bloggen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar