onsdag 25. mars 2009

Sjokkerende gallerisjonglering

Oppslaget i Avisa Nordland (18/3) om ”Gallerier i pengekamp” var sjokkerende nytt for de mange som frivillig jobber for å ta vare på bildende kunst i Bodø. Vi – som sitter i styret for Adelsteen Normann Stiftelsen – var totalt uforberedt på saken.

Bodø kommune nedsatte i november ei bredt sammensatt arbeidsgruppe, for å finne utveier på Bodø kunstforenings økonomiske & administrative miserer. Gruppa jobbet i vel to måneder & lanserte bl.a. ei mulig flytting av Adelsteen Normann Galleriet fra Hålogatun til kunstforeningens lokaler i Moloveien. Forslaget ble fremmet uten at gruppa på noe tidspunkt tok kontakt med oss i Stiftelsen & spurte om vårt syn. Videre behandlet kommunens administrasjon forslagene, & spisset formuleringene ytterligere. Her skal det spares penger på Hålogatun for å tømme i kunstforeningas bunnløse økonomiske problemer. Heller ikke Bodø kommune tok kontakt med oss, spurte etter synspunkter eller informerte om hva som var på beddingen.

Vi er mildt sakt fortvilt over å bli holdt utenfor, det er nærmest respektløst overfor Stiftelsens styre, hvor 60 % er valgt av bystyret & 40 % av medlemmene er valgt på årsmøtet.

Adelsteen Normann Stiftelsen har et sjølstendig ansvar, innenfor lov & regelverk, for å ta vare på kunsten vi forvalter. Noen bilder er kommunens eiendom, andre bilder er i privat eie, men hoveddelen av samlingen eier stiftelsen. Samlingen kan ikke flyttes kun ved et kommunalt vedtak.

Bodø kunstforening har mange ganger forsøkt å få tak i Adelsteen Normann-maleriene. Så seint som i 2007 avslo Stiftelsen en invitasjon fra kunstforeninga om ”samlokalisering”. I stedet valgte vi å vende blikket mot et framtidig samarbeide med Galleri Bodøgaard, når deres nybygging finner sted. Hvilken form samarbeidet vil ta er ikke definert. Galleriet på Hålogatun behøver ikke å nedlegges sjøl om Stiftelsen samarbeider med Bodøgaard.

Stiftelsen har siden 1992 mottatt kr 50.000 i årlig kommunal støtte. Siden 2001 har BBL mottatt kr 200.000 i årlig tilskudd for å drifte Hålogatun som selskaps- & møtelokaler. Disse pengene, som i formannskapspapirene kalles ”husleie for AN-samlingen”, er utgifter kommunen har som eier av bygningen Hålogatun. Utgifter som fortsatt må betales av kommunen uansett hva som henger på veggene. I forhold til de krav som kunstforeninga nå stiller til kommunen om økonomisk hjelp synes vi at de kommunale utgiftene til Hålogatun & Stiftelsen er småpenger.
Det framgår av saksframlegget at kunstforeninga må bygge et nytt magasin for å lagre Adelsteen Normann-maleriene. Da skjønner vi ikke argumentasjonen om bedre tilgjengelighet for publikum. Bodø kunstforening har ikke plass til å stille ut vår samling permanent. Det er heller ikke formålet til en kunstforening primært å være historisk galleri, her skal moderne kunst & skiftende utstillinger finne sitt publikum.

Adelsteen Normann Galleriet på Hålogatun har et publikum. Det er mye utleid, så godt som hver uke. & avtaler er gjort flere år fram i tid. Det arrangeres åpne møter, & i fjor holdt Stiftelsen åpent for publikum fem søndager. Hittil i 2009 har vi hatt tre åpne dager. Antall besøkene er godt over 2.000 pr år.

Den kulturelle skolesekken hadde i fjor et undervisningsopplegg over to uker for ca 800 av kommunens femteklassinger, & gjentar det i år (uke 12 & 13) med stor suksess.

Adelsteen Normann-maleriene kler Hålogatun, & Hålogatun passer godt til maleriene. En ”flytting av samlingen” til Bodø kunstforening vil ikke løse deres økonomiske problemer, men det vil definitivt bety slutten på Adelsteen Normann Galleriet.

For styret i Adelsteen Normann Stiftelsen
Viggo Eide, styreleder
Merete Holm, styremedlem
. . . . .
Anne-Grethe Ellingsen viser elevene ei langpipe lik Adelsteen Nordmanns fra et foto av ham. Pipa er lånt fra Oscar Bodøgaard. Foto: Linda Valle Kristiansen. ab24.no

1 kommentar: