mandag 2. mars 2009

Arkitekten tapte kampen

Gildeskål kirkested er kjent for de to kirkene som ligger ved siden av hverandre. Ei middelalderkirke av stein fra ca 1130 & ei nyere trekirke.

Det finnes flere, men ikke mange steder i landet der to kirker ligger side om side. Søsterkirkene på Gran (Hadeland) er blant de mest kjente.En gang før 1880 forelå det to sett tegninger av mulige utbygginger som begge foreslo ei delvis riving av steinkirka & innebygging i ei større trekirke. Heldigvis ble dette aldri realisert. Dette ville ødelagt kirka fra 1130 totalt.

På den øverste tegninga ser vi ingen antydning til hvor det er blitt av den gamle steinkirka. De tykke veggene på plantegninga under viser gjenstående deler av middelalderkirka.

Historie som ikke ble til virkelighet er også fascinerende.

Fargefoto fra Wikipedia, tegninger fra Gildeskålboka 28.

2 kommentarer:

  1. I Rauma Kommune har vi også to kirker side om side. Rødven stavkirke fra ca 1200 og nykirken fra 1907 http://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8dven_stavkirke

    SvarSlett
  2. Det var vel nettopp kravet om kirkehus som rommet hele menigheten som medvirket til at så mange av stavkirkene i Norge ble revet.
    Blogg litt om søsterkirkene i Rauma, Britt.

    SvarSlett