torsdag 5. mars 2009

Galleri Per & Kajsa

Maleri av Per Adde i fylkeshuset.
Foto: Per Henrik Neeraas

I denne uka har de tre arkitektene LPO Arkitekter (Oslo), Tony Fretton Architects td. (London), & Johan Celsing Arkitektkontor AB (Stockholm), levert sine forslag til utforming av et galleri hvor Per Adde & Kajsa Zetterquists kunst & liv skal presenteres. Jeg var vitne & underskrev mottaksprotokollen, etterhvert som sendingene kom til fylkeshuset i Bodø. Protokollføreren er samme mann som står for to av de tre fotografiene her.

I juni skal fylkestinget i Nordland ta stilling til hvordan det skal arbeides videre med prosjektet som er planlagt bygget i tilknytning til Nordland nasjonalparksenter på Storjord i Saltdal kommune.

Nordland nasjonalparksenter.
Fotomontasje Per Henrik Neeraas

Billedkunstnerne Per Adde (f.1926) & Kajsa Zetterquist (f.1936) utvandret fra Sverige på 60-tallet & har siden vært bosatt ved Erik Larsatjønna i Graddis i Saltdal kommune -uten veiforbindelse. Her har de gjennom arene bygd opp et tun med tømmerhus som har vært base & samlingspunkt for en omfattende kunstnerisk virksomhet & et svært aktivt & innflytelsesrikt samfunnsengasjement. Begge har vært sentrale i utformingen av kunstpolitikken & kunstutdanningen i Nord-Norge & har gjennom mange tiår utøvd et stort & viktig arbeid knyttet til kampen for samiske rettigheter & vern av vassdrag & andre naturressurser. Per Adde hadde en særlig rolle i forbindelse med etableringen av nasjonalparken Saltfjellet-Svartisen (1989) & Nordland Nasjonalparksenter på Storjord.

NRK-programmet "Der ingen skulle tru at nokon kunne bu" var om dem 3. februar 2008.
Kajsa Zetterquist & Per Adde.
Foto: Sverre Breivik

2 kommentarer:

  1. Når blir de innkomne forslagene vist fram for publikum?

    SvarSlett
  2. Torsdag 19. mars kl 14 i Bodø kunstforening, Moloveien.

    Per Adde & Kajsa Zetterquist vil være tilstede, sammen med prosjektleder og politisk ledelse i Nordland fylkeskommune.

    SvarSlett