mandag 14. desember 2009

Rune Johansen drar til sjøs

Rune Johansen var en kamerat i min barndoms gater. Han var to år yngre enn meg, hadde rødt hår & trakk litt på en fot. Hvorfor han trakk på foten visste jeg ikke. Det betydde ingen ting annet enn at han var dårlig 'te å spreng’. I forordet til sin siste bok Norske sjøfolk forteller Rune at han har CP. Det overrasket meg. Cerebral parese kjente jeg til fra bybildet. At Rune hadde dette ville jeg aldri skjønt av meg sjøl.

Faren til Rune var fra Steigen & jobbet som styrmann på lokalbåt i Salten. Mora var fra Beiarn. Jeg tror han var enebarn. Likevel hadde de i perioder hushjelp. I vårt strøk var det sjeldent. Her var det mest arbeidsfolk, funksjonærer & militære som bodde.

Rune begynte i Telegrafverket, som konverterte til Televerket. Før Rune sluttet her hadde etaten transformert til Telenor. Men det er som fotograf Rune Johansen er verdensberømt i Norge. Det startet i Bodø fotoklubb med naturbilder, turer til Røst & komplett fotodokumentasjon av alle måsene nord for polarsirkelen. Her var han ikke alene med å dokumentere mås’an. Alle unge fotografer på slutten av 1970-tallet i byen gjorde det samme.

Hans første bok Hiv mannskjiten kom i 2004 & ble ei kultbok, utgitt i flere opplag. Runes sjanger fenget. Seinere ga han ut Så lenge det vara i 2005, I Hemsedal i 2006 & Da æ var i Amerika i 2007. Årets bok heter Norske sjøfolk. En dokumentarisk fotoreise i bilder & tekst langs kysten fra Oslo til Tromsø. Her finner du ramsalte sjømenn & -kvinner i høg alder.
Sjøfolkene han fotograferer plasserer han i eller utenfor deres hus, i deres leilighet, & med autentisk interiør rundt dem. Også her er personene oppstilt, nærmest poserende.

Boka anbefales. Men den må leses i korte bolker, inntrykkene er så sterke.

Rune Johansen var til sjøs to ganger. Første gang hos fotograf Egil Johnson i 1962. Legg merke til symbolikken, styrmannsuniform & telefon, Her er både røtter & framtid fanget i ett. Andre gang var mye seinere. ”Men jeg var redd på havet. Det fant jeg fort ut den korte tiden jeg prøvde meg som sjømann. & så gikk jeg i land.”

Det var bra, for med årets bok har virkelig Rune Johansen gått til sjøs.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar