tirsdag 1. desember 2009

Gobonen & andre underjordiske

Gobonen & andre underjordiske krefter har spilt en viktig rolle i muntlig folkeminnetradisjoner. De snille vesener som passet, folk & fe, båter & hus, bare vi vanlige mennesker behandlet dem med respekt.

Førstelektor Kjellrun Trohaug ved Høgskola i Bodø har interessert seg for nordnorske folketradisjoner. Hun har bl.a. skrevet om emnet i årboka ”Fimbul 2008” utgitt av Evenes bygdeboknemnd. På desembermøtet i DIS-Salten Slektshistorielag deler hun sin kunnskap med oss.

I tillegg vil Viggo Eide orientere om DIS-Norges gravminnedatabase & debatten i media etter TV2 innslaget sist lørdag. Her vil det bli demonstrert søkemuligheter etter både tekstopplysninger & fotografier av gravstøttene. Mer info her.

DIS-Salten Slektshistorielag har ennå noen eksemplarer av boka ”Lag slektsbok” til salgs på møtet. Den perfekte julegave til slektsforskere som sysler med planene om å lage si eiga slektsbok. Bokas undertittel, ”Papir – multimedia – Internett”, viser at den ikke bare har fokus på tradisjonelle slektsbøker mellom to permer. Boka gir også en innføring i andre presentasjonsformer. Mer info her.

Bodø bibliotek torsdag 3. desember 2009 kl 20. Vi fortsetter tradisjonene & serverer gløgg på julemøtet. Ta gjerne med venner & historisk interesserte. Åpent for alle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar