mandag 7. desember 2009

General Kamenskij - i 1809 & 2009

Nikolaj Michailovitsj Kamenskij (Николай Михайлович Каменский) ble født 27. desember 1776 & døde av en febersykdom 4. mai 1811. Både hans far & bror var russiske generaler. Familien kom fra en gammel polsk adelsslekt som slo seg ned i Russland på 1600-tallet.

Nikolaj ble tidlig oppdratt til en militær karriere, & fikk sin første befalsstilling allerede som 21 åring. To år seinere avanserte han til generalmajor. Kamenskij deltok i general Alexander Suvarovs felttog i Italia & Sveits, samt under første Napoleonskrig. Han utmerket seg spesielt i slaget ved Austerlitz i 1805 & ved Eylau i 1807.

Han var general for de russiske hovedstyrkene under krigen i Finland & Sverige i 1808-09. Kamenskij ble berømt for beleiringen av festningen Sveaborg i Finland. Gjennom vekslende taktikk & ryktespredning fikk han den svenske kommandanten Carl Olof Cronstedt til å kapitulere uten kamp.


Det øverste fotoet tok jeg i august i år under Sista slaget som jeg blogget om her, her & her. General Kamenskij anno 2009 var en sta & egenrådig herre. Han godtok ikke ordrer fra andre enn seg sjøl. Vi norske - som i rekonstruksjonen av slaget deltok på den russiske side - merket godt det russiske artilleriet på høyre flanke. Pang - pang !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar