mandag 21. desember 2009

Melkeramper

Riksantikvaren har som en del av Kulturminneåret 2009 fredet noen av dagliglivets kulturminner, slike som vi finner hvor som helst & som en kanskje ikke alltid tenker på som et kulturminne. De røde telefonkioskene var på vei ut da telefon & mobil var blitt allemannseie. I 2007 ble 100 telefonkiosker fredet.

I Kulturminneåret 2009 er 12 objekter fra nær fortid fredet, du kan studere lista her. Nu vil jeg framheve objekt 12, fredningen av sju melkeramper i Selbu i Sør-Trøndelag. I denne vakre trønderbygda har landbruk & selbuvotter stått sentralt. Selbuvotten har fått sitt eget monument i statuegruppen Morsarven. Når er også ei av 'landbrukets transportårer' fredet. Kanskje har de holdt seg så bra disse sju mjølkerampene pga tørt innlandsklima?
Butikk & møteplass
Melkerampene hadde mange funksjoner. Fulle melkespann ble satt på den lokale melkerampa & samlet opp av lastebiler fra meieriet. De samme bilene returnerte også tomme melkespann, sammen med andre leveranser fra meieriet, som kraftfor, ostepakker eller smør i retur for den nysilte melken. Melkerampene hadde også en viktig sosial betydning for bygder & utkantstrøk. De lå sentralt plassert & ble et samlingspunkt for barn, ungdommer & voksne. Her ble det lekt, flørtet & utvekslet nyheter.”
Fra mitt distrikt – Salten – kjenner jeg god til mjølkeramper. Vi i by’n sa forresten melkeramper. De så annerledes enn den avbildete fra Riksantikvaren. Noen var bare en platting på påler, uten vegg eller tak. Nå er det få igjen her. Tankbil & modernisering har gjort sitt. Til glede for bøndene som slipper mye slit, & for forbrukerne som får bedre & billigere produkter. Men du kan ikke møte kjæresten en kveld på tankbilen.

Morsom er illustrasjonen sakset fra Adresseavisa, her er to av dagliglivets kulturminner elegant kombinert i tegner Jan O’s strek.
. . . . . . . . .
Takk til Kubonden for idé & inspirasjon til denne bloggen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar